Zorunlu Trafik Sigortası Ne Zaman Ödeme Yapmaz

Zorunlu Trafik Sigortası Ne Zaman Ödeme YapmazBirçok sigorta poliçesinde olduğu gibi zorunlu trafik sigortası poliçesinde de kapsayıcı nitelikte olan ve olmayan birtakım durumlar söz konusu olmaktadır. Trafik sigortasının sınırları belli olup, bu sınırların dışına çıkmak ve farklı bir şart konulması da mümkün değildir. 

Trafik sigortasının genel kapsamına bakıldığı zaman sigorta kapsamına girmeyen ve aynı zaman diğer sigorta şirketleri aracılığı ile de farklı türden bir tazminat ödemesinin gerçekleşmediği durumları şu şekilde açıklamak mümkündür: 

Sigortaların Üçüncü Şahıslara Sorumlulukları
Sigortaların Üçüncü Şahıslara Sorumlulukları

Sigortaların Üçüncü Şahıslara Sorumlulukları

Öncelikle sigortası olan bir aracın kullanım durumda olmadığı yani hareket durumunda olmadığı anlarda aracın sebep olacağı hiçbir zarar sigorta tarafından karşılanmamaktadır. Daha açık hali ile sigorta kapsamında bir zarar olması için öncelikle trafik akışı içerisinde ve seyir halinde bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra sigortası bulunan aracın sahibi olan kişinin herhangi bir şekilde bir kazaya sebep olması ve kaza durumunda kusurlu bulunması halinde ise onun hatası oranı kadar tazminat talebi, yine sigorta tarafından karşılanamamaktadır.

Yani zorunlu trafik sigortası, bir başkasının zararını gidermek amacıyla kullanılmaktadır. Bir diğer durum ise kazaya sebep olan ve sigortası bulunan araç sahibinin ailesi de o aracın içinde bulunuyorsa bile o ailenin ve aracın maddi manevi hiçbir talepleri karşılanamamaktadır. Diğer husus ise kişinin gelir kaybı gibi maddi manevi herhangi farklı bir durumdan kaynaklı bulunacağı talep de bu sigorta kapsamında değildir. Bunun yanında yine kaza sonucu araçta bulunan hiçbir eşyanın zararını da sigorta karşılamamaktadır.  

Başka İçerik:  Ford Kasko Sigortası
Manevi Tazminat Konusuna Trafik Sigortasının Yaklaşımı 

Manevi Tazminat Konusuna Trafik Sigortasının Yaklaşımı 

Sigorta, yaşanabilecek bir trafik kazası sonucu kişilerin herhangi bir tazminat talebinde bulunmalarının güvencesini söz konusu kişilere vermemektedir. Ayrıca aracın yakıtı dışında araçta taşınan herhangi türden bir yanıcı madde sebebiyle çıkacak yangınların sigorta tarafından karşılanamayacağı da bilinmelidir. Bununla birlikte motorlu bisiklet ile seyir halinde iken yaşanabilecek herhangi bir hasar ve uğranan zarar da sigorta kapsamında değildir. Yine bununla birlikte çalıntı bir aracın sebep olduğu herhangi bir kaza durumunda da sigorta herhangi bir ödeme yapamamaktadır.  

Çalınan Araç ve Trafik Sigortası 

Araç çalınması durumu, kasko sigortası kapsamında çözülecek bir durumdur. Dolayısıyla trafik sigortası, yaşanabilecek olası bir çalıntı durumunda herhangi bir ödeme yapmaz. Bu sebepten ötürü araç çalınması ile karşı karşıya kalmak istemeyen araç sahipleri, kasko sigortası yaptırarak araçlarını güvence altına alabilirler. Ve bununla birlikte araç sahibi, herhangi bir çalıntı araç durumunda hemen gerekli mercilere durumu bildirmenin yanı sıra, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca aracın çalındığını kanıtlaması ve çalınması için kendi tarafında hiçbir kusur ve ihmalin söz konusu olmadığını da ispat etmesi gerekmektedir ki herhangi bir sorumluluk altına girmesin.  

Aracın Bulunamaması Durumu  

Şayet araç, yetkililer tarafından 30 gün içerisinde bulunamazsa, kasko sigortası şirketi o aracın bedelini araç sahibine ödemekle yükümlüdür. Ödeme tutarı ise, söz konusu aracın çalındığı anki piyasa değeri bazında hesaplanarak ele alınır ve ödemesi araç sahibine yapılır. Eğer ödemesi yapıldıktan sonra herhangi bir zaman diliminde bu kayıp araç bulunursa, ödemesi yapılan araç sahibi, mevcut tutarı sigortaya tekrar ödemek ile sorumludur. 

Terör Tarafından Zarara Uğrayan Araçlar  

 Herhangi bir terör eylemi içerisinde kullanılmakta olan bir aracın sebep olduğu herhangi bir kazada uğranan zarar, sigorta kapsamına dahil edilmemektedir. Yine aynı şekilde hız konseptli yarışmalardan ve bu yarışmalara hazırlanma aşamasında yaşanabilecek kaza ve zararlardan da sigorta sorumlu olmamaktadır. 

Başka İçerik:  Tramer Araç Hasar Kaydı Sorgulama İşlemi
 Trafik Sigortası Kapsamında Olan Durumlar Nelerdir?  

 Trafik Sigortası Kapsamında Olan Durumlar Nelerdir?  

 Zorunlu olarak her aracın sahip olması gereken trafik sigortası, olası muhtemel herhangi bir trafik kazası durumunda, kazayı yaşayan karşı tarafın zarar rakamını karşılamak durumundadır. Dikkat edilmesi gerekir ki, söz konusu sigorta şirketi mevcut kazada araç sahibinin değil, karşı tarafın zararını karşılamaktadır. Mevcut sigorta şirketi, yaşanan kazada oluşan hasar kapsamında bir ödeme yapmakta olup, fazla ödeme yapılması durumunda da fazla tutarın sigorta sahibi aracılığı ile geri ödenmesi zorunludur. 

Trafik Sigortası Ödeme Süreci 

Zorunlu trafik sigortası olan bir aracın yaşayacağı olası bir trafik kazası durumunda söz konusu sigorta şirketi; yaşanan maddi zarar, sakatlanma, ölüm ve sağlık giderlerini tüm poliçe kapsamında karşılamakla yükümlüdür. Ayrıca sigorta şirketinin yapacağı ödeme, araç türüne ve grubuna (oyomonil, kamyon vb.) , hasarın türüne, durumuna ve boyutuna göre değişiklik göstermektedir.

Araçların türleri, kullanım amacında da çeşitlilik gösterdiği için her birine de farklı teminat işlemektedir. Dolayısıyla sigorta poliçeleri de bu teminatlar doğrultusunda belirlenmektedir. Söz konusu trafik sigortası şirketi, yaşanabilecek olası kaza ile zarar üzerine yapılacak tespit için lazım olan belge ve evrakların sigorta yetkilisine verildiği günden 8 iş günü içerisinde hak (araç) sahibine teslim edilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde eğer söz konusu ise kaza sonrası kazayı geçirmiş kişiler tarafından ihtiyaç duyulma ihtimali olan bütün hastane ve tedavi masrafları da karşılanmaktadır. 

Yorum yapın