Trafik Sigortası Varken Kasko Neden Önemli?

Trafik Sigortası Varken Kasko Neden Önemli? Bilindiği üzere kasko sigortası ve zorunlu trafik sigortası, ülkemizde en çok kullanılan ve yaygın durumda olan iki tür araç sigortasıdır. Ki biliniyor ki zorunlu trafik sigortası, adı üzerinde trafikte gördüğümüz araçların tamamında bulunması gereken ve sürücüler tarafından yaptırılması zorunlu olan sigorta türüdür. Fakat söz konusu, diğer bahsettiğimiz kasko türü olduğunda, sigortası yapılan araç sayısının trafik sigortasına göre oldukça az sayıda olduğu da net bir şekilde görülmekte.  

Kasko Sigortası Neden Daha Az Tercih Ediliyor? 

Bunun sebepleri sürücüden sürücüye değişmekte olsa da genel olarak araç sahiplerinin sebeplerine bakıldığı zaman, sebeplerden en yaygın ve önemli olarak ön plana çıkarılan birinci sebep, sürücülerin zorunlu trafik sigortasına zaten oldukça güveniyor olmaları ve bu sebepten ötürü de kasko sigortasına gerek duymamalarından kaynaklanan bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

En sık karşılaşılan bir diğer sebep ise kasko sigortası için ayrıca yüklü bir bütçenin gerekli olması ve sürücülerimizin bunun için ayrıyeten bir bütçe ayırmak istememeleri veya ayırabilecek ekonomik güçlerinin bulunmaması durumudur. Fakat herkes tarafından bilinmelidir ki sözünü ettiğimiz bu iki sigorta türü birbirinden farklı olup, sürücüler tarafından trafik sigortası yaptırılmış olsa bile kasko yaptırmanın da oldukça önemli ve gerekli olduğu noktasını vurgulamak gerekir. 

Trafik Sigortası Varken Kasko Yaptırmanın Farkı Nedir?

Trafik Sigortası Varken Kasko Yaptırmanın Farkı Nedir?

Trafik Sigortası Varken Kasko Yaptırmanın Farkı Nedir? Yukarıda iki sigorta türünün farklı amaçlara ve farklı öneme sahip olduğu defalarca tekrarlandı. Şimdi bu durumun detaylarını incelemek gerekirse, ilk olarak zorunlu trafik sigortası yalnızca kaza durumlarında geçerli olduğu bilgisi karşımıza çıkmaktadır. Kaza durumunda aracın kaza esnasında uğramış olduğu zarara ve araç üzerindeki kusur oranında işlev görmektedir.

Başka İçerik:  Araç Muayenesi Gecikirse Ne Kadar Ceza Ödenir?

Hata yapmış olan tarafın zorunlu trafik sigortası ile, zarara uğramış ve hatası olmayan aracın zararı karşılanmaktadır. Bu sayede de hatası olmamasına rağmen zarara uğramış olan sürücünün hakkının korunmasının yanında, maddi hasarının da giderilmesi amaçlanmaktadır.  Peki yalnızca kaza durumunda mı zorunlu trafik sigortamız devreye girer? Evet. Zorunlu trafik sigortası yalnızca ikili kaza durumlarında kusurlu- hasarlı durumunda devreye girmektedir. 

Kasko Ne Gibi Durumlarda Devreye Girer? 

”Aracımız eğer çalınırsa, herhangi bir sebepten ötürü yanarsa, ortada karşılıklı bir kusur olmaksızın zarara uğrarsa ne yapacağız?” diye sormak elbette hakkınızdır. Bu şekilde olası bir durumda kasko yaptırma gerekliliği karşımıza çıkacaktır. Kasko, yukarıda sıraladığımız herhangi bir durumda uğrayacağımız zararın tamamını karşılayacaktır. Dolayısıyla kasko, muhatap kişi olmadığında ve kusurlu taraf olarak bulunduğunuz durumlarda uğrayacağınız zararın karşılayıcısı olacaktır.

Trafikte her geçen gün araç sayısının artması, yaşanabilecek olası trafik kazalarının veya buna benzer problemlerinin artması ihtimalini de güçlendirmektedir. Pek tabii bir araç kaza durumunda hatalı taraf, hasarlı tarafın masrafını zorunlu trafik sigortası kapsamında karşılayabilecektir fakat hasar yalnızca sizde ve hata arayacağımız bir karşı tarafın olmadığı durumlarda kasko gerekliliğini görüyoruz. 

Trafik Sigortası Varken Kasko Sigortası Yaptırılmazsa Ne Olur? 

Trafik Sigortası Varken Kasko Sigortası Yaptırılmazsa Ne Olur? 

Şayet kasko sigortası yaptırılmadığı durumda, aracınız yanmış, çalınmış veya türlü zarara uğratılmış olsa bile, ödenecek tutar tamamen şahsın yani araç sahibinin sorumluluğunda olup, karşılaşmış olduğu zarar ise bir yıllık kasko priminden çok daha yüksek bir tutarda olabilmektedir. Dolayısıyla aracınızın kasko kapsamına alınıyor olması hem cebinizin durumu için hem de can güvenliğiniz için oldukça mantıklı bir tutum olacaktır. 

Teminat Kapsamı Konusu 

Mevcut konuda ele almış olduğumuz iki sigorta türü arasından zorunlu trafik sigortasının primlerinin kasko sigortası primlerine nazaran çok daha düşük maliyetli olması, trafik sigortasının kapsamış olduğu teminatın kasko sigortasına nazaran çok daha dar alanda etkisinin olmasıdır. Dolayısıyla kasko sigortasının teminat kapsamı daha geniştir demek hiç de yanlış olmaz.

Başka İçerik:  Kış Aylarında Kaskonun Önemi

Bunun yanı sıra kasko sigortasına nazaran zorunlu trafik sigortasının mevcut teminat ve limitlerinin bütün poliçe sahipleri için aynı olması dikkat çeken bir husustur. Sigortayı sağlayan x şirketi ile poliçe sahibi kişi arasında imzalanan sözleşme içerisinde, sağlanacak ek teminatların detaylı bilgisi de yer almaktadır. Poliçe sahibinin talep ve istekleri doğrultusunda eklemelerin yapılması da söz konusudur. Bu doğrultuda kasko sigortası, iki taraf arasında şekillendirilebilir. 

Muafiyet İndirimi Nedir? 
Muafiyet İndirimi Nedir? 

Muafiyet İndirimi Nedir? 

İki taraf arasında ağlanan anlaşma doğrultusunda kasko sigortası yaptırmış olan poliçe sahibi, yaşanması olası bir hasar durumunda hasarın bir kısmını karşılamayı taahhüt etmesi halinde muafiyet indirimi söz konusu olmaktadır. Böylece kasko sigortası primi de düşmüş olacaktır. Bunun yanı sıra poliçe sahibi sürücü tarafından taahhüt edilmiş olan hasarlı kısmın tüm hasarı karşılamaya yetebilen küçük çaplı kazalarda da söz konusu hasarsızlık indirimi kaybedilmemiş olacaktır.

Fakat zorunlu trafik sigortasındaki işleyen duruma baktığımızda, bu sigortanın primlerinin tamamen Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenip bildirilmekte olup, primlerin bütün poliçe sahipleri için genel olarak sabit ve değişmez olduğunu görmekteyiz. Kasko sigortası primlerinin işleyişinde durum bu şekilde değildir, kasko sigortası priminde hasarsız durumun yanı sıra farklı şekillerde indirimlerin sağlanması da mümkündür. 

Yorum yapın