Trafik Sigortası Fiyatlarını Ne Belirler?

Trafik Sigortası Fiyatlarını Ne Belirler? Ülkemizde milyonlarca araç sürücüsü bulunmaktadır. Ülkemizde trafiğe kayıtlı güncel olarak milyonlarca aracın, milyonlarca zorunlu trafik sigortası gerçeğini de ortaya koymuş olur. Çünkü zorunlu trafik sigortası, adından da anlaşılacağı üzere tüm araç sahipleri ve araç sürücüleri tarafından yaptırılması zorunlu kılınmış bir sigorta türüdür.

Ayrıca zorunlu trafik sigortasının, olası bir trafik kazası durumunda karşı tarafın bütün zararının, sebep olan kişinin trafik sigortası aracılığı ile mevcut sigorta şirketi tarafından karşılanmasında işlev görmektedir. Bu nedenden dolayı yürürlüğe giren kanunda belirtildiği gibi trafikteki bütün sürücülere ve araç sahiplerine, yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Trafik Sigortası Zorunluluğu

Trafik sigortası, içerisindeki prim gelirlerinin totalde yüzde 32’sini kapsar. Araç sahipleri ya da sürücülerin zorunlu trafik sigortasını yaptırmamaları durumunda gerekli görülen para cezasını almalarının yanı sıra araçlarının bağlanabileceği durumunu da belirtmek, fayda sağlayacaktır.

Trafik, taşıt ve toplum olarak üç önemli unsur için oldukça büyük önem arz eden böylesine bir konu varken haliyle bu sigorta için ödenen prim tutarları da toplum tarafından ele alınan bir diğer tartışma konusu haline gelmiştir. Bu konuda araç sahipleri en büyük talebi de, düşük bedeller karşılığında sigorta yaptırabilmektir.          

Trafik Sigortası Fiyatlarını Belirleme
Trafik Sigortası Fiyatlarını Belirleme

Trafik Sigortası Fiyatlarını Belirleme

Yukarıda öneminden bahsedilmiş olan trafik sigortası hususunda önemle değinilen bir diğer husus ise zorunlu trafik sigortasında fiyat belirleme konusunda fiyatları kimin ya da neyin belirliyor olduğudur. Neredeyse 2018 yılına kadar sigorta şirketleri, kendi bünyesinde fiyat belirleme işlemi gerçekleştiriyor, şirketlerin kriterleri arasında ise aracın yer aldığı şehir, aracın yaşı, araç sürücüsünün yaşı, araç sürücüsünün cinsiyetine kadar birçok detayı kriterleri arasında kabul ediyordu.

Başka İçerik:  Jeep Kasko Sigortası

Dolayısı ile değişen kriterler sebebiyle bir şirket bir araç sürücüsü ya da araç sahibine oldukça uygun bir fiyat sunabiliyorken bir başka şirket oldukça uçuk bir ücret belirleyebilmekteydi. Aradaki uçurumu arttıran bir başka önemli konu ise mevcut üzerine kayıtlı olan hasar kaydı idi. Fakat 2017 yılının ikinci yarısından itibaren anlatılan bu sistem değişmiştir.

2017’den Sonra Yaşanan Değişiklikler

Yukarıda 2017 ikinci yarısına kadar geçerli olmuş olan sistemi bütün detayları ile ele almış olmakla birlikte, bu mevcut sistemi 2017 Nisan ayında gerçekleşmiş olan düzenleme baştan aşağı değiştirilmiştir. Nisan ayında gerçekleşmiş olan bu düzenleme ile zorunlu trafik sigortası fiyat belirleme düzenlemesine ilk olarak tavan fiyat uygulaması getirilmiştir.

Bunun yanı sıra, trafik sigortası şirketlerinin kendi bünyelerinde karar alma yetkisi de değişerek bu yetki tamamen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredilmiştir. Böylece Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın getirmiş olduğu tavan fiyat uygulaması sayesinde sigorta şirketleri, Bakanlığın vermiş olduğu tavan fiyatın üzerinde fiyat belirleyemeyecek ve tavan fiyatın altında bir tutar belirlemede özgür kılınmıştır.

Günümüzde Sigorta Sistemi Nasıl Çalışır?

Günümüzde Sigorta Sistemi Nasıl Çalışır?

İçinde bulunuyor olduğumuz sisteme bakılması gerektiğinde ise trafik sigortası primleri devlet tarafından belirlenmekte olup; trafik sigortası şirketleri ise Bakanlığın belirlemiş olduğu limitin üzerine çıkmamak kaydı ile bir fiyat belirleme durumu söz konusu olabilmektedir.

Yukarıda bahsedilmiş olan düzenlemeler neticesinde şirketlere gelmiş olan sınırlılıklar arasında ilk olarak, her ay düzenli olarak trafik sigortası primleri yüzde 1.5 oranı kadar bir artırma hakkını sigorta şirketlerine tanımlandığını ifade etmek mümkündür. Bu da totalde yıllık yüzde 18 oranında bir fiyat artışı yaşanmakta olduğu anlamına gelir.

Pandemi Döneminde Yeni Düzenleme Ve Hasar Kaydı

Pandemi dönemi, şartları etkilemiş ve mevcut düzeni geçici de olsa bozmuştur. 15 Mayıs tarihinde yapılmış olan bir düzenlemede, aylık yüzde 1.5 oranına yapılmakta olan fiyat artışı, pandemi koşulları sebebi ile aylık yüzde 0.75 oranına çekilmiştir. Böylece şirketler, trafik sigortası primlerini ancak aylık 0.75 oranında artırma uygulayabilecektir. Sigorta konusunda dikkatleri üzerine çeken ve fiyatları etkilemekte olan bir diğer husus,  hasar kaydıdır.

Başka İçerik:  Egzoz Emisyon Ölçümü Nedir ve Neden Yapılır?

Hasar kaydı ya da diğer tabir ile hasar geçmişi, 1 ile 7 arasında 7 basamaktan oluşmakta ve 1, 2 ve 3. basamaklar hasar kaydı bulunan sürücülerin; 5, 6 ve 7. basamaklar ise hasar kaydı bulunmayan sürücülerin yer almakta olduğu basamaklardır. Trafik sigortasını ilk kez yaptıran kişiler 4. basamak ile sisteme giriş yapmış olmalıdır.

Şehirlere Göre Fiyat Farklılığı Durumunun Yaşanması

Şehirlere Göre Fiyat Farklılığı Durumunun Yaşanması

Trafik sigortasında fiyat belirlenmesi hususunda etkili iki unsur yer almaktadır. Bu hususlardan birincisi, araç sürücüsünün hasar kaydı yani hasar geçmişidir. Bir diğeri ise aracın bulunduğu şehirdir. Araç sahipleri ve sürücüler tarafından dikkati bir hayli çeken konu ise, aracın bulunduğu ile göre değişen fiyat artışı, genel olarak tartışma konusudur.

Buna bir örnek vermek gerekirse: İstanbul’da bulunan bir araç sürücüsünün trafik sigortası için ödemesi gereken tutarın 1.539 lira, Ankara’daki sürücünün 1.496, İzmir’deki sürücünün 1.452 lira iken; Kilis, Osmaniye, Mardin ve Muğla’daki araç sürücülerinin 1.379 lira ödüyor olması bu konuya uygun bir örnektir.

Yorum yapın