Konut Sigortasına Dahil Olmayan Durumlar Nelerdir?

Konut Sigortasına Dahil Olmayan Durumlar Nelerdir? Deprem ve yangın başta olmak üzere doğal afetler ve hırsızlık gibi beklenmeyen durum ve olaylara karşı evinizin maddi güvence altında olmasını sağlayan sigorta türüdür. Her sigorta şirketinin sunduğu konut sigortası teklifleri içerik bakımında farklılık arz edebilir. Konut sigortası fiyatları ise bina yaşı, daire katı, binanın alt yapı özellikleri gibi hususlara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu nedenle de konut sigortası yaptırmak istiyorsanız öncelikle sigorta şirketleri ile birebir görüşerek bilgi almanız faydanıza olacaktır.

Konut sigortası yapılırken bir takım genel şartlar söz konusudur. Bu genel şartlar sigorta şirketi ve banka gibi kurumlar tarafından garanti altına alınarak poliçede yer alır. Sigorta şirketleri müşterilerine farklı konut sigortası paketleri sunar. Bu paketler içerisinde eşya sigortası ve deprem sigortası gibi ek hizmetler de yer alır.

Konut Sigortası Genel Şartları
Konut Sigortası Genel Şartları

Konut Sigortası Genel Şartları

Konut sigortası yapan birçok sigorta acentesi vardır. Ancak bu sigorta acentelerinin her birisi müşterilerine konut sigortası özel şartlarını farklı şekilde sunabilir. Ancak konut sigortasının genel şartları tüm sigorta şirketleri için aynı ve değişmez şartlardır. Bu bağlamda tüm sigorta şirketleri kendi bünyesinde belirdiği özel şartları ya da genelde geçerli olan genel şartları poliçede maddeler halinde belirtir.

 • Tüm savaş olayları, iç savaş ve askeri olaylar gibi durumlar sonunda oluşan maddi hasarlar,
 • Elektrikli aletler ile yangın durumu olmadan, kısa devre ve cereyan gidi elektriklenme durumlarından dolayı oluşan zararlar,
 • Sigortalı olan evin ya da eşyaların kendi kusurlarından dolayı herhangi bir olay olmadığı halde zarar görmesi,
 • Sigortalanmış olan eşyanın ya da evin ütü, fiş, elektrikli aletler ile temasa geçerek yanmadan kavrulması ve zarar görmesi gibi durumlar sigorta acentelerinin genel şartlarıdır. Bu şartlarda yangın olmama şartı vardır. Şöyle ki; yangın neredeyse tüm konut sigortası paketlerinde birincil unsurdur ve yangın durumlarında eğer kasti bir durum yok ise tüm sigorta acenteleri ödeme yapar. Fakat yangın durumu meydana gelmeksizin bu genel şartlar oluşmuş ise o halde konut sigortası kapsamına girmez.
Başka İçerik:  Konut Sigortası ile Her Şeye Hazır Olun
Konut Sigortasına Neler Dahil?
Konut Sigortasına Neler Dahil?

Konut Sigortasına Neler Dahil?

Konut Sigortasına Neler Dahil? Konut sigortası paketleri her sigorta acentesinde değişkenlik gösterir ve her acente tüketicilere farklı özellik ile içeriklerde olan konut sigortası paketleri sunabilir. Ancak konut sigortası tüketicilere geniş bir güvence alanı sunar. Örneğin; neredeyse tüm konut sigortaları öncelikle yangın ve depremlere karşı zararı karşılar niteliktedir. Bu kapsamların yanı sıra aynı zamanda sigorta acenteleri tüketiciler ana güvencelerin yanı sıra bir de ek teminat imkânı sunar.

Sigorta acentelerinin tüketicilere sunacağı tüm teminatlar farklılık göstereceğinden en doğru bilgi sigorta acentelerinden doğrudan alınabilir. Tüm bu hususların yanı sıra tüm konut sigortalarında deprem ve yangından oluşan maddi hasarlar ödeme kapsamına girer.

Konut Sigortası Ek Teminatları
Konut Sigortası Ek Teminatları

Konut Sigortası Ek Teminatları

Konut sigortası yaptırırken dilerseniz risk alanını genişleterek daha güvenli ve konforlu bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. İstekleriniz doğrultusunda sigorta poliçeniz daha geniş kapsamlı hazırlanabilir ve bu bağlamda konut sigortası kapsamına farklı birçok hasar alanı eklemesi yapılır.

 • Dâhili Su Arızaları: Kazan, kalorifer ve tesisatın patlaması ile açığa çıkan suyun eşyalara verdiği zararlar,
 • Kapkaç: Ev içerisinde meydana gelebilecek hırsızlık olayı haricinde sigortalının ve ailesinin ev sınırları dışında da kapkaç ve gasp olaylarına karşı görmesi muhtemel olan zararlar,
 • Yangın Sorumluluğu: Her konut sigortası kapsamında yangın sonrasında meydana gelen maddi hasarlar poliçe kapsamındadır. Ancak yangının çevre bina ve evlere verdiği hasarlara karşı da sigorta acenteleri verdiği mali destek,
 • Cam Hasarları: Sabit şekilde konumlanmış olan ayna ve camların herhangi bir neden ile kırılarak eşyalara gelen zararlar,
 • Hırsızlık: Eve giren hırsızın eve, eşyalara ya da binaya verdiği maddi zararlar,
 • Enkaz: Poliçede yer alan hükümlere göre evin yıkılması ve enkaza dönmesi sonucunda enkazın kaldırılırken gerekli maddi destek,
 • Araba Kazası: Motorlu ya da motorsuz ulaşım araçlarının sigortalı bina ya da eve verdiği maddi zararlar,
 • Enflasyon: Bina ve ev içindeki eşyanın enflasyon karşısında kaybettiği değer,
 • Makine Kazaları: Sigortalı olan konut içerisinde jeneratör, havuz motoru ve kompresör gibi elektronik makinelerin kırıldığında meydana gele maddi zararlar,
 • Zorunlu İkamet Değişikliği: Yangın gibi zorunlu nedenlerden dolayı oturulamayacak evden çıkıldığında konutun tamir ve inşaat ihtiyaçlar sigorta acentelerinin tüketicilere sunduğu ek teminatlar olarak bilinir.
Başka İçerik:  Deprem Sigortası Tarife Değişiklikleri Nelerdir?

Konut sigortalarında yangın ve deprem sonrasında zarar gören ya da tamamen yıkılan konutlara maddi destek her zaman yapılır. Ancak hasar tespit tutanağı hazırlanırken maddi hasarın konutun kusurlarından dolayı meydana geldiği ya da ev sahibinin ihmali ile hatası yüzünden meydana geldiği anlaşıldığı takdirde sigorta ödeme yapmamakla birlikte aynı zamanda poliçeyi iptal etme hakkını da saklı tutar. Diğer ek teminatlar ise ücret değişikliği şartı ile tüketicilerin isteği doğrultusunda poliçeye eklenebilir.

Yorum yapın