Konut Sigortası Hasar Tespit Tutanağı Hesaplanır?

Konut Sigortası Hasar Tespit Tutanağı Hesaplanır? Sel, deprem, yangın, hırsızlık, grev ve terör gibi doğal afetler ile olumsuz olaylar karşısında evinizi ve eşyalarınızı koruma altına alan sigortaya “Konut sigortası” adı verilir. Evinize sigorta yaptırdığınızda herhangi bir olumsuz durum yaşandığında, bu olaylar karşısında eviniz ya da eşyalarınız zarar görür ise zararınız konut sigortasıyaptırdığınız firma tarafından hasar tespiti yapıldıktan sonra tazmin edilir.

Konut sigortası yaptırmanız için ev sahibi olmanıza gerek yoktur. Bu sigorta, ev sahiplerini ve kiracıları kapsar. Kiracı olsanız dahi herhangi bir zarar durumunda sigorta firması zararınızın bedelini sizlere ödemekle mükelleftir. Ancak bazen sigorta firması ile müşteriler arasında anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Bu anlaşmazlıkların başında ise konut hasar ödemesi öncesinde hesaplama aşamasıdır.

Konut sigortası, sadece evi kapsayan bir sigortadır. Yani siz evinize sigorta yaptırdığınızda eğer evinizin olduğu binada herhangi bir hasar meydana gelir ise bu durumda hasar sizin konut sigortanız kapsamında ödenmez. Bu sigorta sadece sizin daireniz ve sizin eşyalarınız için yapılmıştır. Ayrıca yaptırdığınız sigortanın türüne ve içeriğine göre sigorta firmasının ödediği hasar tespiti de farklılık arz eder.

Ev Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Ev Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Konut sigortası yaptırdıktan sonra evinizde ya da eşyalarınızda herhangi bir hasar durumu söz konusu olduğunda sigorta şirketinize öncelikle hasar beyan yazısı vermeniz gerekir. Bu beyan sonrasında hasar tespiti iki taraf arasında imzalanmış olan sigorta poliçesi kapsamındaki yükümlülükler doğrultusunda yapılır.

Konut sigortasının içeriği anlaşmaya göre değişebilir. Poliçelerde bina hasar ödemesi, eşya hasarı ödemesi ya da ev hasarı ödemesi gibi detaylar yer alır. Eğer konut sigortanızda bina hasar ödemesi de yer alır ise herhangi bir olumsuz durum karşısında eviniz dışında binanızda da hasar meydana geldiğinde sigorta firması poliçedeki esaslar doğrultusunda hasarınızı karşılayabilir.

Başka İçerik:  Eşya Sigortası Neden Yaptırmalısınız?

Konut sigortası içeriğinde eğer bina hasar ödemesi yer alıyor ise enkaz kaldırma, evinizin yıkılması sonucunda barınma ve benzeri gibi tüm masraflar ödenir. Ancak bu hususların sigorta yapılırken poliçede belirtilmiş olması şarttır. Bu nedenle de sigorta yapılırken poliçe her iki taraf ile sözleşme şeklinde hazırlanarak yapılır. Ancak poliçede bir miktar belirlenir ve hasar ödemesi sırasında size ödenecek ücret bu miktarı kesinlikle geçmez.

Evinizde bir hasar durumu meydana geldiğinde hasar tespiti tutarı sadece sigortalı kişiye ödenir. Şayet iki taraf arasında bir anlaşmazlık meydana gelir ise bu durumda devreye bilirkişi girer ve tarafsız olan bilirkişi konut hasar tespit tutanağı örneği hazırlar.

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut Sigortası Neleri Kapsar?

Konut sigortası her iki taraf arasında belirlenen ayrıntılar ile hazırlanır. Her konut sigortası farklı içeriğe sahip olabileceğinden hasar tespiti sırasında da hasar ödemesine dâhil olabilecek hususlar farklılık gösterebilir. Bazı konut sigortaları sadece ev ve eşya hasarını kapsarken bazı konut sigortaları ise bina hasarına kadar geniş bir tespit alanına sahip olabilir.

Yapılan konut sigortası kapsamında; yangın, fırtına, deprem ve sel gibi doğal afetlerin yanı sıra su arızaları, hırsızlık, cam kırılması hasarları, elektronik cihaz hasarları gibi birçok hasar türü yer alabilir.

Konut sigortası hasar tespiti, sigortalı ile sigorta şirketi arasında düzenlenen poliçe yani anlaşma ışığında yapılır. Her iki tarafta hasar miktarı konusunda anlaştığı takdirde sigorta şirketi tarafından sigortalıya hasar ödemesi yapılır.

Sigortalı ile sigorta şirketi arasında hasar miktarı noktasında anlaşmaya varılamaz ise bilirkişi tayin edilir ve bilirkişi tekrar konut hasar tespiti yapar. Ancak bu durumda da sigortalı ile sigorta şirketi arasında bir anlaşmaya varılamaz ise hem sigorta şirketi hem de sigortalı hakkını savunmak adına mahkemeye başvuru yapabilir.

Başka İçerik:  Değerli Konut Vergisi Son Gelişmeleri Nelerdir?
Konut Sigortası Hasar Tespiti İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Konut Sigortası Hasar Tespiti İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Konut sigortası hasar tespiti yaptırabilmeniz için öncelikle sigortalı olarak belli başlı evrakları hazırlamanız gereklidir. Bu evraklar ise evinizin hasar gören bölümlerine göre farklılık gösterir. Hazırlanan sigorta poliçesi hangi durumlar kapsıyor ise hasar tespiti öncesinde sizden bu bölümlere göre evraklar istenir.

Tüm hasar türlerinde öncelikle sigortalı olarak hasar beyan yazısı, kira kontratı ya da tapu fotokopisi ve size ait İBAN bilgilerini hazırlamanız gerekir. Daha sonrasında hazırlayacağınız belgeler cam kırılması, fırtına, dâhili su arızaları ve benzeri gibi hasarlara göre değişecektir.

Konutunuzda fırtına hasarları meydana gelmiş ise bu gibi durumlarda evraklar içerisine mutlaka meteoroloji raporunu eklemelisiniz. Poliçenizde cam kırıklarını kapsayan madde var ise ve evinizde cam hasarı meydana gelmiş ise bu noktada da sigorta şirketi sizden cam faturası isteyecektir.

Genellikle konut sigortası poliçelerinin hepsi yangın hasarlarını kapsar. Evinizde ya da poliçenizin kapsamına göre binanızda yangın hasarı meydana geldi ise hazırlayacağınız evraklarınıza mutlaka itfaiye raporunun onaylanmış bir örneğini veya karakol tutanaklarının örneğini eklemelisiniz.

Konut sigortası hasar tespiti öncesinde gerekli evrakların eksiksiz şekilde tamamlanmaması durumunda sigorta şirketi hasar tespiti ve ödemesi yapmaz. Sigortadan hasar tespiti demesi alabilmeniz için evinizde meydana gelen hasarı belgeler ile sunmanız gereklidir.

Yorum yapın