Konut Sigortası Hasar Tazminatı Nasıl Ödenir?

Konut Sigortası Hasar Tazminatı Nasıl Ödenir? Konut sigortası yapılmış olan bir evde maddi bir hasar meydana geldiğinde konut sigortası hasar ödemesi alabilmek için öncelikle sigorta şirketine bildirim yapılması gereklidir. Hasar bildirimden sonra ise sigorta şirketi gerekli çalışmaları prosedüre uygun şekilde başlatır. Ancak tüm prosedür sigortalı ve sigorta şirketi tarafından anlaşmalı şekilde imzalanan poliçe ışığında yürütülür.

Konut sigortası yapılırken bir poliçe hazırlanır. Bu poliçede konutun sigortalanacağı hasar durumları, söz konusu hasarlar karşısında ödenebilecek maksimum hasar ödeneği ve benzeri gibi maddeler yer alır. Herhangi bir hasar durumunda ise tüm işlemler ve hasar tazminatı ödemesi poliçe detayları doğrultusunda yapılır. Ancak hasar ödemesi aşamasında sigortalı ve sigorta şirketi bir anlaşmaya varamaz ise bu durumda her iki tarafında mahkeme yolu açık olur. Bu nedenle de özellikle sigortalının haklarını, poliçe kapsamını ve yapması gerekenleri bilmesi gereklidir.

Konut Sigortası Hasar Bildirimi Nasıl Yapılır?

Konut Sigortası Hasar Bildirimi Nasıl Yapılır?

Herhangi bir hasar durumunda öncelikle muhatap olunan sigorta şirketine hasar bildirimi yapılması gerekir. Bunun içinde sigortalının hasar beyan yazısı hazırlayarak ilk aşamada sigorta şirketine ibraz etmesi lazımdır. Sigorta şirketine farklı şekillerde hasar bildirimi yapılabilir. Öncelikle her sigorta şirketinin ihbar hattı numarası vardır. Bu iletişim numaralarından sigorta şirketine ulaşarak hasar bildirimi yapmak mümkündür.

İhbar hattı haricinde telgraf, telefon, faks ve mail yolları ile de sigorta şirketine hasar bildirimi yapmak mümkündür. Hasar bildirimi yaparken sigortalının hazırlaması gereken evrakları da öğrenmesi prosedürün daha kolay ve hızlı şekilde ilerlemesini sağlayacaktır. Böylece sigorta şirketi tarafından konut sigortası hasar tespiti gerçekleştirilir.

Başka İçerik:  Konut Sigortası Hasar Tespit Tutanağı Hesaplanır?
Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar

Konut Sigortasının Karşılamadığı Durumlar

Konut sigortasına dair tüm detaylar sigortalama sırasında hazırlanan poliçede maddeler halinde belirtilir. Bir hasar durumu oluştuğunda ise bu durumlar göz önünde bulundurularak konut hasar tespit tutanağı örneği çıkarılır. Konut sigortasının karşılamadığı bazı istisnai durumlar vardır. Bu durumların her birisi de poliçede maddeler halinde yer alır.

Konut sigortasının genel olarak hasarı karşılamadığı durumlar şunlardır;

  • Konut sahibi ya da yakınlarının konuta kasti olarak verdiği zararlar,
  • Nükleer kaynaklı meydana gelen hasarlar,
  • Sigortalının ihmali ve bilgisinin olduğu zararlar,
  • Terör konularından dolayı meydana gelen konut zararları,
  • Konutun kendi kusurlarından dolayı oluşan zararlar,
  • İşgal ve düşman hareketi gibi yurtiçinde meydana gelen olaylar karşısında oluşan zararlardır.
Konut Sigortası Hasar Ödeme Süresi

Konut Sigortası Hasar Ödeme Süresi

Konut sigortası hasar ödemesi alabilmek için öncelikle sigorta şirketine bildirim yapılması şarttır. Bildirim sonrasında ise sigorta şirketi harekete geçer ve öncelikle inceleme işlemlerini başlatır.

İlk olarak konut sigortası hasar tespiti tutanağı hazırlanma süreci başlar. Bu süreçte sigortalı tüm olanları ne kadar doğru ve iyi niyetli aktarır ise süreç de o kadar hızlı ilerler. Aksi takdirde verilen beyanların yanlış olması ve doğruyu yansıtmaması sigortalının poliçesinin iptal olmasına kadar gidebilir. Tüm bu bilgiler ışığında ilk olarak konut hasar tespit tutanağı doldurulur.

Konut hasar tespit tutanağı dolduruldukta sonra sigorta şirketinin görevlendirmiş olduğu eksper görevlisi konutu detaylı olarak inceler ve ekspertiz işlemini yapar. Detaylı ekspertiz sonucunda eksper görevlisi konutun hasar bedelini rapor eder. Eğer hem sigorta şirketi hem de sigortalı bu rapora onay verir ise ödeme işlemi de hızlanmış olur. Daha sonrasında ise sigortalının hasra ile ilgili tüm belge ve evrakları hazırlayarak sigorta şirketine sunması gerekir.

Her hasara göre sigorta şirketi tarafından istenilen belgelerde değişiklikler olur. Ancak her hasar alanında poliçe, hasar faturaları, hasar fotoğrafları, polisin ya da jandarmanın onayladığı hasar tutanağı, eğer hasar gören yer iş yeri ise vergi levhası, sigortalı konutun sahibi ise tapu, sigortalı kiracı ise kira kontratı gibi belli başlı evraklar hazırlanmalıdır. Bu evrakların şirketin belirlediği süre içinde ivedilikle hazırlanılarak teslim edilmesi sürecin de hızlanmasına ortam hazırlar.

Başka İçerik:  Deprem Sigortasında Bina Metrekaresi Önemli mi

Tüm hasar belgeleri tamamlanarak eksiksiz şekilde sigorta şirketine teslim edildikten sonra 15 iş günü içerisinde sigorta şirketi geri bildirim yapar. Herhangi bir aksaklık ve sorun çıkmadığı takdirde sigorta şirketleri hasar ödeme süresi 30 iş günüdür.

Konut Sigortası Hasarın Ne Kadarını Karşılar?

Konut Sigortası Hasarın Ne Kadarını Karşılar?

Konut sigortası yapılırken sigorta şirketi ile sigortalı arasında tüm detayların yer aldığı ve sözleşme niteliği taşıyan bir poliçe imzalanır. Bu poliçe içerisinde konut sigortasının hasar karşılamadığı durumlar, konut sigortasının karşıladığı ve kapsadığı durumlar gibi detayların yanı sıra aynı zamanda hasarlar karşısında şirket tarafından ödenebilecek azami ödeme limitleri de yer alır. Bu limitler poliçe hazırlığı sırasında şirket ile sigortalı arasında anlaşılarak belirlenir.

Herhangi bir hasar durumu meydana geldiğinde sigorta şirketi bu azami ödeme limitleri doğrultusunda ödeme yapar ve bu limitlerin üzerinde bir ödeme gerçekleşmesi mümkün değildir. Ancak hasarın durumuna ve eksper görevlisinin hazırlamış olduğu ekspertiz raporuna göre eğer hasar küçük çaplı ise poliçede belirlenen azami ödeme limitinin altında da ödeme yapılabilir.

Yorum yapın