Konut Sigortası Hasar Ödeme Süresi Ne Kadar?

Konut Sigortası Hasar Ödeme Süresi Ne Kadar? Konut sigortası; yaşadığınız ve kendinizi güvende hissetmek istediğiniz evinizi doğal afetlere ve hırsızlık gibi olaylara karşı maddi güvence altına alan bir teminattır. Konut sigortası yaptırmış olduğunuz evinizde yangın, deprem, sel ya da hırsızlık gibi olaylar akabinde maddi hasar ve kayıp meydana geldiğinde konut sigortası yaptırdığınız sigorta şirketi tarafından zararınız tarafınıza belirlenen tutar kadar ödenir.

Konut sigortası yaptıranların birçoğu sigorta sonrasında konutta herhangi bir maddi hasar meydana geldiğinde koşulsuz şartsız zarar tazmini hakkı elde edeceğini düşünür. Ancak bu bir süreçtir ve bu süreçte şirketin inceleme çalışmaları büyük önem taşır. Sigorta şirketi belirtilen durumlarda yapılacak ödemelere karşın şirketin genel ve özel tüm şartlarını iki taraflı imzalanan poliçede sözleşme niteliğinde güven altına almıştır. Bu nedenle de öncelikle konut sigortası hasar tespiti yapılır. Daha sonrasında şirket olayın gerçekten kaza, doğal afet ya da ihmal dışı olduğuna inanır ise zararı karşılar.

Kiracılar Konut Sigortası Yaptırabilir Mi?

Kiracılar Konut Sigortası Yaptırabilir Mi?

Konut sigortası, sadece ev sahiplerinin değil, aynı zamanda kiracı olan tüketicilerin de yaptırabileceği güvenli bir teminattır. Kiracı olarak oturduğunuz bir evde poliçede yer alan hususlar doğrultusunda maddi kayıp ve zarar yaşamanız halinde sigorta şirketi aynı şekilde zararınızı karşılar. Bu süreçte zaman zaman sigortalı tüketici ile sigorta şirketi arasında anlaşmazlıklar meydana gelebilir.

Sigortalı ile sigorta şirketi arasında anlaşmalık olduğunda devreye eksper girer ve konutu detaylı olarak inceleyerek ekspertiz inceleme raporu oluşturur. Bu raporda hasarın ne düzeyde olduğu ve hasar karşılığının ne olduğu gibi detaylar da bulunur. Bu rapor karşısında taraflar anlaşmaya varabilir. Şayet taraflar halen anlaşmaya varamamış ise bu durumda her iki taraf da mahkemeye başvuru yaparak hakkını arayabilir.

Başka İçerik:  Ev Kazaları ve Korunma Yöntemleri

Konut sigortaları farklı içerikler ile oluşturulabilir. Bazı konut sigortası paketleri sadece evi bağlarken bazı konut sigortaları ise evin bulunduğu binayı da kapsar. Bu noktada poliçe hazırlanırken tüketicilerin bilinçli olması önemlidir. Herhangi bir durum sonucunda konut hasar ödemesi de sigorta kapsamı doğrultusunda yapılır.

Konut Sigortası Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Konut Sigortası Hasar Tespiti Nasıl Yapılır?

Konut sigortası, evinizi birçok olumsuz duruma karşı maddi güvence altına alır. Şayet evinizde beklenmedik bir anda beklenmedik bir durum yaşandıysa ve maddi hasarlarınız oluşmuş ise bu durumda öncelikle konut sigortası hasar tespiti yapılabilmesi için sigorta şirketini bilgilendirme yapmanız gereklidir. Hasar konusunda sigorta şirketini telefon, mail ve faks gibi yollar ile bilgilendirebilirsiniz.

Bilgilendirme sırasında sigorta şirketine resmi yollar ile hasar beyan yazısı vermeniz gerekecektir. Bu yazı aynı zamanda hasar tespiti yapılmasını talep ettiğiniz dilekçe vazifesi görür. Şirkete bildirim yaptıktan sonra ise şirket, inceleme ve değerlendirme aşamasına geçer ve poliçe kapsamında bulunan teminatlar doğrultusunda incelemelerini sürdürür.

Konut sigortası yaptırırken içeriğini dilediğiniz gibi genişleterek ek teminatlar ekleyebilirsiniz. Böylece poliçede bina hasar ödemesi, eşya hasar ödemesi gibi detaylar da yer alabilir. Böylelikle sigorta şirketi zarar gören eşyalarınızın zararını da tarafınıza tazmin edebilir.

Konut sigortası hasar tespiti yapılırken hasarın boyutu, hasar nedeni ve benzeri gibi durum ile ihtimaller eksper tarafından detaylı şekilde incelenerek hesaplanır. Böylece oluşan hasara karşı sigorta şirketinin ödemesi gereken meblağı da belirtir. Tüm bu detayları konut sigortası hasar tespit tutanağı içeriğinde belirterek hem sigortalıya hem de sigorta şirketine sunar.

Poliçe hazırlanırken poliçede yer alan teminatlar baz alınarak şirket maddi hasar durumunda ödenebilecek maksimum ödeme limitini poliçeye işler. Konutunuzda maddi hasar meydana geldiğinde sigorta şirketi en fazla poliçede yer alan azami ödeme tutarı kadar ödeme yapabilir. Hasar bu limitten daha fazla ise kalan kısmı sizin kendi imkânlarınız ile ödemeniz gerekecektir.

Başka İçerik:  Konut Sigortası Hasar Tespit Tutanağı Hesaplanır?
Konut Sigortası Hasar Ödeme Zamanı
Konut Sigortası Hasar Ödeme Zamanı

Konut Sigortası Hasar Ödeme Zamanı

Konut Sigortası Hasar Ödeme Zamanı yaptırdığınız sigorta şirketinin hasar tespit beyanı verdikten sonra belirli bir inceleme ve değerlendirme süreci vardır. Bu süreçte sizin doğru bilgiler vermeniz, gerekli evrakları eksiksiz şekilde ve istenilen süre içinde teslim etmeniz şirketin hasar ödeme süresini de hızlandıracaktır. Bu süre içinde sigortalı ile şirket arasında anlaşmazlık olur ise doğal olarak değerlendirme ve ödeme süreci de uzamış olur.

İnceleme ve değerlendirme sırasında sigorta şirketi ekspertiz incelemesi ile konutu inceler ve konuttaki maddi hasarın boyutunu değerlendirir. Daha sonrasında gelen ekspertiz raporu ışığında sizlerden gerekli evrakları talep eder. Bu evrakları hasar bildirimi sırasında öğrenip hızlı şekilde hazırlamanız süreci hızlandıran bir diğer etkendir.

Evraklarınız eksiksiz ve doğru olduğu takdirde söz konusu sigorta şirketi evraklarınızı incelemeye alır ve evraklarınızı teslim ettiğiniz günü takiben 15 gün içerisinde size inceleme sonucu hakkında bilgi verir. Sonrasında ise 30 gün içerisinde sigorta şirketi maddi hasarınızın bedelini tarafınıza öder. Böylece karşılaştığınız olumsuz durumlar neticesinde zararınızın büyük bir kısmını ya da tamamını karşılayabilirsiniz.

Konut sigortası hasar ödemesi sadece sigortalanın adına olan İBAN numarası üzerine bizzat yapılır. Aksi takdirde bir başkası üzerine ödeme yapılamaz.

Yorum yapın