Kira Gelir Vergisi Beyanı


Kira Gelir Vergisi Beyanı Toplum insanının yaşadığı  yerde ayakta kalmak ve ailesiyle barınmak için mücadelesi öncelikle geçim sağlayacak bir işinin olması ve barınacakları bir ev sahibi olmaktır. Son dönemde ev sahibi olmak gerçi standartların üstüne çıkmıştır.  Bu günün şartlarında ev sahibi olmak çok zorlaştı. Buna rağmen teknolojinin değişim gösteren imkânlarla prefabrik evlerin yapılması ve devlet kapsamı altında  evlerin yapılması ev sahibi olmak isteyenlere ön ayak olup ve belli bir ödeme sistemiyle yardımcı olmuştur.

 
Çalışan sektörün, şirketlerin ve diğer bütün iş sektörlerin genelde kendisi konut sahibidir. Ya da  ev sahiplerinden kiraladıkları konutlardır. Ekonomik krizin arttığı  bu dönemde kira bedellerinin artış  yaptığı, ya da kiraya veren mülk sahiplerinin kira fiyatların artışında taban yapması,  işverenleri ve çalışanları zor durumda bırakmasıyla kendi daha  gelir elde etme imkânını kaybetmiştir.  Firma sahibinin ya da konut sahibinin bu gelir artışıyla ödedikleri gelir vergisi  beyanında  fiyat değişikliğinin olması, ödemelerde sıkıntı çekmelerine neden olmasıyla ödeme günü geçildiğinden gecikme faizine mağdur kalmışlardır. 

Kira Gelir Vergisi Ne Demektir?

Kira Gelir Vergisi Ne Demektir?

Kira Gelir Vergisi, kişinin sahip olduğu konutu kiraya verdiği takdirde, belirli  ücretin üzerinde olmasından dolayı  ödemekle yükümlü olduğu vergi türüdür. Ev sahiplerinin elinde bulunan mülkünde kiracısı yoksa vergi ödemesine gerek yoktur. Belirli fiyatı aşacak şekilde ev kira gelirlerini elde eden konut sahipleri yılın ilk ayında bu gelirini beyan etmek zorundadır. Kira Gelir Vergisini kısaca tanımlarsak;

Kira Gelir Vergisi, belli sınırları aşan konut yahut mülk üstünden gelir elde eden vatandaşların devlete ödemekle mükellef oldukları bir vergi çeşididir. Kiradan elde edilen yıllık gelirin her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her yıl açıklanan kira gelir vergisi istisna tutarından düşükse vergi ödemekten muaf olunur. Ayrıca konut ücretsiz şekilde oturmak amacıyla verilmişse ve konut sahibinin aile bireylerinden biri oturuyorsa bir geliri olmayan kişiler vergiden muaf olabilir.
Kira Vergi Muafiyeti, 2021 Mart döneminde; 2020 yılı içerisinde toplam 6.600 TL üzerinde konut kira geliri elde eden kişiler  beyanname vereceklerdir.

Başka İçerik:  Böcek Isırması Durumunda Ne Yapmalı?

 
Konut Kira Gelirlerinin Beyan Durumu

  • Birden fazla kişinin ortak olduğu konuttan elde ettiği  konut kira geliri, her ortağın payına düşen ücret üzerinden ayrı ayrı ((her bir ortak için 6 bin 600 TL olarak) istisna uygulanır.
  • Birin üstünde olan  konuttan kira gelirine sahip   olanlar  istisna durumu için kira gelirleri toplamına bir kez uygulayabilirler.
  • Kira geliri yılın tamamında elde edilmeyip de  diğer kısmında elde edilmiş bile olsa istisna durum varsa tam olarak uygulanır.
Kira Gelirinden İndirilebilecek Giderler Nelerdir?


Kira Gelirinden İndirilebilecek Giderler Nelerdir?

Kira gelirinin vergiye tabi tutulacak safi (net) tutarı, götürü  ve  gerçek gider esasından biri uygulanarak hesaplanır. Götürü gider, tahsil edilen kira gelirinin yüzde 15’inin (hiçbir şarta bağlı olmadan) gider olarak düşülebildiği bir gider yöntemidir. Bu yöntemde kira gelirlerinin yüzde 85’i kadar olan  beyana tabi safi kira gelir elde edilmiş sayılır.


Kira Gelir Vergisi Ne Zaman Beyan Edilir?

 
Kira gelirini beyan etmede her yıl belli bir dönemlerde bulunmaktadır. Örnek olarak verilirse, 2021 yılı beyan tarihi 30 Nisana kadardır. Bu beyan önceki dönemi kapsar. Konut 2020 yılında  kiraya veren mülk sahibi 2020 yılı kira geliri elde ettiyse beyannamesini 2021 yılında vermek durumundadır. Bu beyanname verildikten sonra mart ve temmuz ayında Gelir Vergisi ödemesi gereklidir.

Kira Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?


Kira Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?


Kiraya veren her konut sahibinin muafiyet durumu yoksa ödemesi zorunlu olan  gelir  vergisi,  her yıl olmak üzere mart ve temmuz aylarında ödenir. Yalnız ödeme son tarihleri, resmî tatiller veya farklı sorunlar nedeniyle değişebilir.


Kira Gelir Vergisi Nasıl Ödenir?

Kira Gelir Vergisi, Emlak Gelir Vergisi olarak da  bilinen  bu gelir vergisi 2012 yılından bu yana uygulanan,  ev ya da iş yerinden kira elde eden vatandaşların ödemekle mükellef olduğu bir vergidir. Kira Gelir Vergisi bulunduğu yerdeki vergi dairesine kira gelir beyanname fiyatı verildikten sonra hesaplanan vergi, her sene düzenli bir şekilde ödenir
İstisnadan yararlanamayanlar aşağıdaki gibidir:

  • Serbest meslek ve ticari ve zirai  kazancı için  beyanname verenler,
  • Ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye geliri elde edenlerden, 2020 yılında bu gelirlerinin toplamı 180.000 TL’yi geçenler ve  İstisna tutarının üstünde bir kira geliri elde etmesine rağmen beyan etmeyen veya eksik beyan edenler.
Başka İçerik:  Araç Klima Gazı Kontrolü Nasıl Yapılır?
Kira Gelir Vergisi Ödenmediğinde Cezası Nedir?


Kira Gelir Vergisi Ödenmediğinde Cezası Nedir?


Beyan edilmeyen veya eksik beyan verilen kira gelir tutarı  üzerinden bu gelir vergisi tarh edilir. Ve  Bu verginin bir katı tutarı olan vergi cezası kesilir. Zamanı  geçip ödenmeyen vergi tutarı üzerinden aylık    % 1,60 oranında gecikme faizi işlenir ve ödemesi yapılır. Beyanname verilmemesi nedeni ile iki kat 1. derece usulsüzlük cezası kesilir.

Yorum yapın