Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Olmalıdır?

Kaza Tespit Tutanağı Nedir? Nasıl Olmalıdır? Her geçen gün artan otomobil sayısına bağlı olarak yoğunlaşan trafiğin, istenmeyen kaçınılmaz sonucu olan trafik kazaları, kazaya karışanların ziyadesinde oluşan yoğunluktan ötürü o güzergâhı kullanan herkesi kötü anlamda etkilemektedir. Trafik kaza tespit tutanağı için beklenmesi gereken polisin gecikmesi durumunda bekleme sürelerinin artmasından ötürüdür.

Çözüm maksatlı getirilen 2007/227 sayılı genelge ile yayınlanan yenilik sayesinde, yaralanmalı olmayan kazalarda tarafların birlikte dolduracağı “Maddi Hasarlı Trafik kaza tespit tutanağı” ile süreçler oldukça kısalmakta, özellikle büyük şehirlerin kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğunu oldukça önemli ölçüde azaltmaktadır.

Kaza Anında Yapılması Gerekenler
Kaza Anında Yapılması Gerekenler

Kaza Anında Yapılması Gerekenler

Öncelikle kaza sonrası yapılması gereken en önemli şey, emniyetin sağlanması ve daha kötü sonuçların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Kaza bölgesinin birkaç açıdan olacak şekilde fotoğraflarının çekilmesi gerekmektedir. Mümkünse her iki aracın plakasının aynı fotoğrafta, değil ise ayrı ayrı fotoğraflarda görüntülenmesi gerekir.

Araçlarda oluşan hasarlanan bölgelerin fotoğraflarının da çekilmesinin ardından, araçlar uygun bir yer çekilerek trafik kaza tespit tutanağı doldurma işlemine başlanmalıdır. Araçların hareket ettirilmesi mümkün değil ise ve kasko poliçeniz var ise, kaskonuzun vermesi gereken hizmetlerin bir parçası olan kurtarıcı hizmetinden faydalanabilirsiniz. Kaskonuzun olmaması durumunda ise, ücreti mukabilinde bir kurtarıcı çağırmanız gerekmektedir.  

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Doldurulması
Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Doldurulması

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Doldurulması

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Doldurulması İlk bakışta zor ve karışık bir tutanak gibi görünse de, oldukça basit ve doldurulması kolay bir belge olan Maddi Hasarlı trafik kazası tespit tutanağı doldurma, birkaç bölümden oluşmaktadır.

En üst kısımda bulunan ve kaza yeri ile zamanının yazılacağı bölüm mevcuttur.

Başka İçerik:  Egzoz Emisyon Ölçümü Nedir ve Neden Yapılır?

1. Bölüm:  Sol üst kısımda yer alan kaza tarihi kısmını yazarken yaklaşık saatin de mutlaka belirtilmesi gerekir.

2. Bölüm: Tarih ve saat bölümünün hemen sağ tarafında bulunan kısmında ise kazanın gerçekleştiği il, ilçe, semt, mahalle, cadde ve sokak bilgilerinin yazılacağı bölüm yer alır. İl, ilçe mutlaka yazılmalı diğer adres bilgilerinin bilinmemesi durumunda doldurulmayabilir.

3. Bölüm: Görgü tanıkları var ise, ad soyadı bilgisi ve telefon bilgisi mutlaka olmalı ve mümkünse adres bilgisinin de tutanağa eklenmesi gerekir.

4, 5 ve 6. bölümler solda ve sağda olmak üzere ikişer tanedir. Bir taraf size aitken, diğer taraf ise karşı aracın kullanıcısına ait bilgilerin yazılması içindir. Herkes kendi tarafını kendi el yazısı ile doldurmalıdır. 

4. Bölüm: Sürücüye ait bilgilerdir. Araç sahibinin farklı olması durumunda, sıkla karşılaşılan hata bu bölüme araç sahibi bilgilerinin yazılmasıdır. Bu konuya dikkat edilmeli ve 4. Bölüme kazaya karışan olarak sizin ad soyadı, T.C. numarası, sürücü belge numarası ve sınıfı, ehliyetin alındığı yer ile adres ve telefon bilgilerinizin girilmesi gerekir.

5. Bölüm: Sizin kullandığınız araca ait bilgilerin doldurulması gereken alandır. Ruhsattan bulabileceğiniz şasi numarası, marka model, plaka bilgileri girilmelidir. Kullanım şekli olarak ise aracınız ruhsatında bulunan bilgiye göre, hususi ya da ticari olarak yazılmalıdır.

Kaza tespit tutanağı doldurma
Kaza tespit tutanağı doldurma

6. Bölüm: Araç sahibinin yazılacağı satırla başlayan sigortalının adı soyadı kısmı doldurulmalıdır. Yine araç sahibine ait şahıs ise T.C. numarası, şirket ise Vergi No yazılmalıdır. 3.satırda ise aracınızın trafik sigortasını düzenleyen şirketin unvanı ve poliçe numarası mutlaka yazılmalıdır. Acente no ve tramer no bilgilerini biliyorsanız doldurmalısınız. Bu bölümde dikkat edilmemesi durumunda büyük sorunların yaşanacağı kısım, poliçenin başlangıç ve bitiş tarihleri kısmıdır. Özellikle karşı aracın trafik poliçesinin yaşayan bir poliçe olması, eski bir poliçe olmaması çok önemlidir.

Başka İçerik:  Mini Kasko Sigortası

7. Bölüm: Tarafların kusurunu özetleyen bölümdür. A aracı ve B aracı olmak üzere solda ve sağda kutucuklar vardır. Örnek olarak, 4,5 ve 6. Bölünde siz sol tarafı doldurduysanız ve kusurunuz “Kırmızı ışık ihlalinde bulunmak” ise, Kırmızı ışık ihlalinde bulunmak satırının solunda bulunan A kutucuğunu işaretlemelisiniz. Kazayı anlatan bir satır bulunmaması durumunda herhangi bir seçeneği seçmek zorunda değilsiniz. Bu bölümü boş bırakabilirsiniz.

8. Bölüm: Araç sahibin yeşil kartlı olması durumunda doldurulmalıdır. Yeşil kart numarası, ülke ve pasaport numarası yazılmalıdır.

9. Bölüm: Size ait kısımdaki aracınızı temsil eden şekilde hasarlı bölgeleri işaretlemeniz içindir.

10. Bölüm: Kazaya anlatan şemanın çizilmesi için ayrılmış bölümdür. Bu çizimde dikkat edilmesi gereken en önemli konu, siz eğer A aracı yani sol kısmı doldurduysanız, sizin aracınızı temsil eden araca A, kazayı yaşadığınız araca B yazmalısınız. Krokide ayrıca yol, kaldırım, tretuvar gibi bölgeler belirtilmelidir.

11. Bölüm: Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı doldurma da en can alıcı nokta bu kısımdır. Herkes kendi el yazısı ile yazmalı ve kazayı kendi bildiği gibi ifade etmelidir. Burada yer alan ifadeler ve fotoğraflar eşliğinde kaza kusur oranları tanzim edilir.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Hasarlı trafik kazası tespit tutanağı iki nüsha olmalıdır ve her iki nüshada da tarafların ıslak imzası olması gerekir.

Kaza Tespit Tutanağı için Gerekli Diğer Evraklar Nelerdir?
Kaza Tespit Tutanağı için Gerekli Diğer Evraklar Nelerdir?

Kaza Tespit Tutanağı için Gerekli Diğer Evraklar Nelerdir?

Kaza Tespit Tutanağı için Gerekli Diğer Evraklar Nelerdir? Her iki taraf da birbirlerine, ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin fotokopilerini ya da fotoğraflarını vermesi gerekmektedir.

Yorum yapın