Kasko Sigortası Nedir?

Kasko Sigortası Nedir? Kasko, araçların trafikte karşılaşabileceği her türlü riske karşı koruma altına alan bir sigorta çeşididir. Sigortayı yaptıran kişiye ait olan aracın uğrayabileceği her türlü zararın karşılanmasını sağlar. Motorlu herhangi bir taşıtın yanması, çalınması gibi kendi iradesi dışında aracın hasara uğraması gibi durumlarda sigortalıya tazminat ödenmesi sağlanır. Kasko, kaza anında sadece karşı araçta meydana gelen hasarı değil sigortayı yaptıran kişinin aracında oluşabilecek hasarı da güvence altına alır. Kasko hem karşı tarafı hem de üçüncü kişileri korur ve bu sigorta sayesinde bütçeniz koruma altında olur. Bu sayede gerçekleşebilecek olası bir kaza veya hasar durumunda kasko ile büyük miktarda maliyet ödemek zorunda kalınmaz.

Kasko Sigortası Nedir? Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Kasko, kaza sonucu oluşabilecek olan hasarları ister karşı taraftan kaynaklı ister araç sahibinden kaynaklı olarak meydana gelebilecek araç hasarlarının bir kısmını ya da tamamını karşılar. Bu hasarlarda hangilerinin karşılanabileceği ise poliçede belirtilir. Aracın yolda kalması, kaza anında aracın hareket edemez haline gelmesi gibi durumlarda çekici hizmeti sunulur.

Kaza, arıza gibi durumlarda araç onarım sürecindeyse kasko şirketi ikame araç verir. Hırsızlık gibi durumlarda ise kısmi veya tamamen oluşabilecek zararları karşılar. Araç çalındıysa veya çalınmaya teşebbüs edilmesi halinde bir zarar görmüş ise kaskoyu yapan şirket poliçe kapsamında bu zararı karşılar. Dolu yağışı, sağanak yağmur yağması, yangın, heyelan veya deprem gibi olayların sonucunda araçta oluşabilecek zararlar kasko şirketi tarafından karşılanır.

Kasko Şirketinin Sağladığı Ana Teminatlar Nelerdir?
Kasko Şirketinin Sağladığı Ana Teminatlar Nelerdir?

Kasko Şirketinin Sağladığı Ana Teminatlar Nelerdir?

Her kasko poliçesinde bulunan standart teminatlar vardır. Kasko ana teminatlarını sıraladığımızda motorlu araçların karayolunda herhangi bir araç veya demiryolu aracıyla çarpışması, araç hareket halindeyken veya dururken herhangi bir cisimle çarpışması sonucunda devrilme düşme veya yuvarlanma gibi durumlar bulunur.

Başka İçerik:  Kasko Sigortalarından En Uygunu Hangileridir?

Bunun yanı sıra, aracın yanması, araç veya parçalarının çalınması, araç veya parçaların çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilirken aracın hasar alması, araçta herhangi bir kaza sonucunda meydana gelebilecek hasarların maddi şekilde hasar alması durumunda maddi hasar teminatı sağlaması gibi ana teminatlar neredeyse tüm kasko poliçelerinde bulunur. Ayrıca belirtilen bu ana teminatlar dışında poliçeye ek olarak eklenebilecek pek çok teminat bulunur.

Kasko Şirketinin Sağladığı Ek Teminatlar Nelerdir?

Kasko Şirketinin Sağladığı Ek Teminatlar Nelerdir?

Kasko şirketleri ve poliçelerde bulunan standart teminatların dışında kaskoyu yaptırmak isteyen kişinin isteğine göre bazı ek teminatlar sunar. Kasko ek teminatları sıraladığımızda ise, araç oluşabilecek herhangi bir kazanın sonucunda kullanılamayacak durumda olursa kasko şirketleri araç sürücüsüne yedek araç imkânı sağlar. Kasko poliçesinde belirlenen doğal afetlerin gerçekleşmesi halinde araçta oluşabilecek zararları kasko şirketi karşılar. Araç kaza sonucunda veya arızalanma sonucunda eğer yolda kalırsa kasko şirketi aracın çekici ile çekilerek yol yardımı almasını sağlar. Terör gibi olayların sonucunda aracın hasar görmesi halinde kasko şirketi bu zararı karşılar.              

Kasko Şirketlerinin Diğer Yararları

Kasko Şirketlerinin Diğer Yararları

Kasko poliçesinde, araç sahiplerinin yararına bulunan birçok madde bulunur. Türkiye sınırlarının dışında meydana gelebilecek olan zararları karşılar. Yaşanabilecek olan bir kaza sonucunda ortaya çıkabilecek olan hukuki işlemlerde kasko şirketi ücretsiz bir şekilde yardım almasını sağlar. Sel ve su baskını gibi durumlarda meydana gelen zararları karşılar.

Kemirgen ve diğer hayvanların araca verdikleri zararları karşılar. Aracın donma, eskime, çürüme, paslanma, yağsızlık veya susuzluk gibi bakımsızlık sebebiyle oluşabilecek zararları karşılar. Elektrik donanımında veya lastiklerde meydana gelebilecek olan zararları kasko şirketi karşılar.

Kasko Çeşitleri Nelerdir?

Araçla yapılan bir kaza sonucunda oluşabilecek yaralanma veya vefat etme gibi durumlarda, kasko şirketinden sahip olduğumuz her hangi kasko çeşidi sigortayı yaptıran kişiye destek olur. Belirtilen bu avantaj ana teminatlar ve ek teminatlar şeklinde poliçe kapsamında bulunur. Kasko, sağlanan farklı teminatlara göre dört çeşide ayrılır.

Başka İçerik:  Trafik Kazalarında Alınması Gereken Önlemler!

Bunlar; düz kasko denilen (Klasik Kasko),  dar kasko, genişletilmiş kasko ve tam kaskodur.  Klasik kasko ya da düz kasko, genel şartlarda bulunan ana teminatları bulunur. Çarpma, çarpılma, çarpışma, yangın veya hırsızlık gibi durumların sonucunda aracın almış olduğu hasarı karşılar. Tam kasko, ise belirtilen bu tüm ana ve ek teminatların tamamını kapsayarak araca ve araç sürücüsüne tam destek sağlar.

Diğer Kasko Çeşitleri
Diğer Kasko Çeşitleri

Diğer Kasko Çeşitleri

Dar kasko, genelde bütçenin uygunluğuna göre oldukça avantajlıdır. Belli teminatları bulundurur. Aracın kara yolunda veya demir yolunda bulunan araçlarla çarpışması, park yani durgun haldeyken veya hareket halindeyken bir cismin çarpması veya araç sürücüsünün bir cisme çarpması, aracın yanması, çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi halinde oluşabilecek zararları kasko şirketi karşılar.

Geniş kasko, genel olarak kasko poliçesinde bulunan bazı risklere göre ek teminatlar bulunan bir kasko çeşididir. Terör, grev gibi eylemlerin sonucunda araçta meydana gelebilecek hasarları, deprem, sel, su baskınları sonucunda araçta oluşan zararları, aracın anahtarının kaybolması ya da araç anahtarının çalınması gibi durumlarda kilit sistemlerinin değişmesi, hukuksal işlemlerde yardım gibi teminatlar geniş kaskonun teminatları altındadır.

Yorum yapın