Hasar İhbarı Nedir?

Hasar İhbarı Nedir? Günümüzde trafik kazaları veya iş yeri gibi birçok hasar getiren durumlar ve riskler aynı zamanda oluşan maddi kayıplar vardır. Buna bağlı olarak insanlar araçlarına veya evlerine  sigorta yaptırarak kendilerine  güvence sağlarlar. Sigorta türlerinden olan trafik sigortası, kasko, mali mesuliyet sigortaları çeşitleri hasarlı durumlar için teminat oluşturan işlemler ve poliçelerdir.

Genellikle sigorta poliçeleri yangın, hırsızlık gibi durumlarda geçerli olan  tüm sigorta çeşitlerinde güvence altına alınan araçlar teminat kapsamındadır. Buna istinaden araçlar ve araç sahipleri için olan bir risk gerçekleştiği  ve  hasar durumun da kişilerin bildirim yapması hasar tespiti için gereklidir. Bu bildirim  sigortanın gerçekleştiği ve teminat sağlayan sigorta şirketlerine özellikle bildirilmelidir.

Ayrıca bu bildirim için sigorta şirketlerinin belirlediği belirli kurallar ve şartlar vardır. Bildirimler hasarlar için bu kurallar çerçevesinde hasara uğrayan kişiler tarafından gerçekleştirilir.  Bildirim araç veya evlere ait olan  hasar ihbarışeklinde sigorta şirketlerine gerçekleşir. Genel olarak bazı kurallara tabi olacak şekilde gerçekleşmelidir. Bu kurallar    sigorta şeklinin şartlarına bağlı olarak belirlenir. Aynı zaman da bu şartlar sigortanın yapılması aşamasında belirlenerek sigorta poliçesi ekinde yer alır. Ayrıca bu kurallar sadece sigortayı yaptıran kişiye verilir.

Hasar İhbarı Nasıl Yapılır?

Hasar İhbarı Nasıl Yapılır?

Kara taşıtları için uygulanan kasko sigortasında    olası risk meydana geldiği an ve sonrası önemlidir. Kaza anı itibariyle en fazla beş iş günü olacak şekilde kişiler hasar ihbarını sigorta şirketine yapmak zorundadır.  Sigortalı araçlar için uygulanan trafik sigortasında ise   sigorta yaptırmış olan kişiye ait sorumluluk vardır. Bu sorumluluğa bağlı olarak kişiler kaza sonrası beş iş günü içerisinde sigorta şirketine bildirim yapmalıdır. Ancak bu şekilde hasar ihbarını gerçekleştirmiş olur.

Başka İçerik:  2.El Araç Satışında Garanti ve Ekspertiz

Araçlara ait  hasar ihbarları üç şekilde gerçekleştirilen ihbar şeklindedir. Bununla birlikte hasar anında anlaşmalı sigorta şirketinin çağrı merkezi aranarak hasarın ihbarı yapılacak şekilde gerçekleşebilir. Ayrıca anlaşmalı sigorta şirketi  acentelerine başvuruda bulunarak hasar ihbarı yaparak işlem tamamlanabilir. Kaza sonrası hasarlar için  sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislere araç bırakılabilir. Servise bırakılan araçlar genellikle hasar ihbarı yapılabilen durumlardır.

Hasar İhbarı Yapacak Olan Sigortalının Sorumlulukları

Hasar İhbarı Yapacak Olan Sigortalının Sorumlulukları

Kaza sonrası araç sahipleri hasar ihbarı için bazı kurallara tabidir. Buna bağlı olarak ihbar yapılırken kaza ve kaza sonrası önemlidir. Ayrıca kazaya  karışan sürücülerin sorumluluğu büyük olmakla birlikte en önemli nokta hasarın daha fazla büyümesine engel olmayı sağlamak zorundadır.

Ayrıca kaza ve sonrasında hasar ihbarı yapacak kişi karıştığı trafik kazasında  karşı aracın sahibiyle anlaşmalıdır. Bu anlaşma sonucunda   kaza tespit tutanağı doldurması gereklidir. Bu tutanak olmadığı takdirde hiçbir işlem sağlanamaz. Tüm dünyada uygulanan ve  avrupa birliği uyum yasaları çerçevesinde 2007 senesinde bir   genelge yayınlanmıştır. Bu genelgeye bağlı olarak  maddi hasarlı trafik kazasında kişiler   kaza tespit tutanağı doldurması  zorunlu tutulmuştur. Kaza anında bazı durumlarda kaza raporu  trafik polisinin ya da jandarmanın çağrılması halinde oluşmayabilir.

Sigorta poliçelerinde tespit edilen süre hasar ihbarı yapılmalıdır. Bu ihbar gerçekleşmezse  kişilere tazminat ödemeleri gerçekleşmez ve bu hakka sahip olamazlar. Ayrıca  zamanında yapılmış bir hasar ihbarı ile sigorta poliçesi işleyebilir. Aynı zaman da hasar  genel şartlarına da uyuyorsa işlem sağlanır. Kaza sonrası hasar tüm sigorta şirketleri tarafından karşılanacak şekilde işlem yapılarak tespit edilir.

Kaza sonrasında oluşan hasarlar için oluşturulan tespit tutanağı    sonrası bazı istenilen evraklar  vardır. Bu evraklar tamamlanması önemlidir. Tamamlanan evraklar sonrasında mutlaka belirlenen süre için de  sigorta şirketine ihbar yapılır.  İhbar sonrası sigorta şirketi tarafından kazanın türü incelenir. İnceleme  ve hasar tespitinin yapılması için sigorta şirketi tarafından bir eksper görevlendirilir. İncelemeler için eksper raporu oluşturulur. Bu rapor ile  sigortalının maddi zararı belirlenir. Ve bu zarar teminat sigorta şirketi tarafından ödenir..

Başka İçerik:  Hasar İhbar Süresi Var mıdır?
Hasar İhbarında İstenen Belgeler

Hasar İhbarında İstenen Belgeler

Kaza ve sonrasında oluşan hasarlar için ihbarlar yapılır. Yapılan ihbarlar sonrası istenen hasar ihbarında istenen belgeler veevraklar vardır. Bu evrakların başında hasar oluşturan kazaya ait kaza tespit tutanağı talep edilir. Ayrıca sigortalanan araca ait  poliçe ve acente numarası ihbarda istenen evraklardandır. Kazanın gerçekleştiği  hasarın tarihi ve  hasarın detayları mutlaka belgenmeli ve ibraz edilmelidir. Sonrasında  Sigortalının telefon numarası iletişim için istenecektir. Kaza sonrası oluşan hasarlarda ödeme belirlenmesi için hasar ihbarında istenen belgeler tahmini hasar miktarı talep edilir. Sigortaya ait  poliçenin fotokopisi mutlaka ibraz edilmelidir.

Kaza gerçekleşen araca ait sürücülerin ehliyet ve ruhsatlarının fotokopisi en önemli hasar ihbarında istenen belgeler ve evraklardır. Kazanın sebebini belirlemek adına  Alkol raporu sigorta şirketi tarafından istenir. Ayrıca kazaya ait oluşan  hasara ilişkin fotoğraflar kazayı belgelemek adına talep edilir. Araca ait eğer varda rehinli ve ipotekli olan araçlarda bankadan alınmış resmi evraklar da ibraz edilecektir. Yine kaza sonrası  aracın bırakıldığı oto servisinin adresi ve telefon numarası da şirket tarafından talep edilir.  Hasar ihbarının   işleme konulabilmesi için tüm bu evraklar eksiksiz olarak tamamlanmalıdır.

Yorum yapın