Hasar İhbar Süresi Var mıdır?

Hasar İhbar Süresi Var mıdır? Hasar ihbar süresi hasar gerçekleştikten sonra başlar. Kişinin kaza geçirmesi sonucunda aracının hasar alması durumunda sigorta şirketlerinin hasarı karşılaması gerekir. Sürücüler hasarlarını sigorta şirketi tarafından karşılanmasını istedikleri zaman hasar ihbar süresini geçmeden başvuru yapmaları gerekir. Hasar ödeme işlemleri hasar gören kişinin başvurusundan sonra başlar.

Başvuru süresini kaçıran kişilere hasar ödeme işlemleri gerçekleştirilmez. Aynı zamanda kişiler hasar aldıktan sonra en fazla 5 iş günü içerisinde sigorta şirketlerine ihbarda bulunması gerekir. Bu belirtilen süre bilindiği üzere kasko sigortasının genel şartı ve aynı zamanda zorunlu trafik sigortasının genel şartı olarak bilinir.

Kazadan sonra hasar giderilmesi için ihbar yapmayan kişilere ödeme yapılmaz ve aynı zamanda hasar giderilmez. Sigorta şirketlerine yapılan ihbarlar sonucunda sigorta şirketlerinin tazminat ödeme durumu ortadan kalkar.

Hasar İhbar Ne İşe Yarar?
Hasar İhbar Ne İşe Yarar?

Hasar İhbar Ne İşe Yarar?

Hasar ihbarı bakıldığı zaman birçok şeye yaradığı gözle görülür. Kaza geçiren bir insan hasar ihbarını süresini geçirmeden yaptığı zaman almış olduğu hasarlar sigorta şirketleri tarafından ödenir. Hasar ihbarının önemi oldukça fazladır. Hasar ihbarı yapan sürücüler şirketlerden hastalarının karşılığında ödeme alırlar. Bu nedenle sigorta şirketleri ve kaskolar sürücüleri koruma altına almış olur.

Hasar İhbarında İstenen Belgeler

Hasar ihbarı sırasında birçok belge talep edilir. Hasar ihbarında istenilen belgeler üzerinde durulduğu zaman karşımıza ilk olarak Kaza tespit tutanağı gelir. Kaza tespit tutanağı hasar ihbarları da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bunun nedeni kaza tespit tutanağının kaza olunduğu esnada tutulmasıdır. Hasar ihbarında istenilen bir diğer belge ise poliçe numarası ve acente numarası olarak karşımıza çıkar.

Başka İçerik:  DASK Sigortası Heyelan ve Çığı Kapsar mı?

Kişilerin hasar ihbarı esnasında doğru acenteye ihbar yapmalarını sağlar. Hasarın tarihi ihbar eden kişiden istenir. Hasar tarihinin önemi hasar ihbarı süresinin kaçırılıp kaçırılmadığını anlamak içindir. Hasar tarihinin kaldırılması durumunda gerekli işlemler yapılmaz. Hasar ihbarı yapan kişilerde hasarın detayı da istenir. Hasarın detayının istenme sebebi aslında hasarın karşılanıp karşılanmayacağı olarak bilinir.

İhbar yaparken sigortalının telefon numarası da talep edilir. Aynı zamanda ihbar yapan kişiden hasarın tahmini miktarı da alınır. Poliçe fotokopisi kişiden istenir. Sürücülerin ehliyet ve ruhsatları da bu aşamada oldukça önem taşır. Bu nedenle ihbar yapılırken sürücülerin ehliyet ve ruhsat fotokopileri de istenir. Hasara ilişkin fotoğraf ve sürücülerin alkol raporları istenir.

Hasar İhbar Nasıl Yapılır?
Hasar İhbar Nasıl Yapılır?

Hasar İhbar Nasıl Yapılır?

Hasar ihbarı nasıl yapılır sorusu genel olarak merak edilen sorular içerisinde yerini alır. Hasar ihbarı aslında hasar ödemesi talebinde bulunulacak durumlarda sigorta şirketlerine karşı yapılır. Hasar gören kişiler sigorta poliçelerin den en iyi şekilde yararlanmaları için hasar ihbarı yapmaları gerekir. Bu ihbarı olabildiğince kısa sürede bildirmek oldukça önem taşır.

Hasar ödemeleri genel olarak hasar gören kişilerin bildirimde bulunması sonucunda başlar. Kişilerin hasar bildiriminde bulunması için kasko ve trafik sigortalarının belirlemiş olduğu şartları taşıması gerekir. Belirlenen şartların taşınılması sonucunda kasko ve trafik sigortalarının belirlemiş oldukları süreler içerisinde şirketlere bildirim yapılır. Alınan hasarlar için genel olarak beş iş günü içerisinde ihbar yapılması gerekir.

Beş gün içerisinde ihbar yapılmazsa sigorta şirketlerinin hasar karşılama yükümlülüğü kalkar. Hasar ihbarı üç şekilde yapılır. Hasar ihbarı anlaşmalı olunan şirketlerin çağrı merkezi aracılığı ile yapılır. İkinci olarak kişiler ihbarların anlaşmalı sigorta şirketinin acentelerine başvuru yaparak ihbar yapabilir. Son olarak kişiler sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu servislere araç bırakılarak yapılır.

Başka İçerik:  Yurtdışı Seyahat Sigortasında Koronavirüs Düzenlemeleri ve Test Ücretleri

Kazadan Sonra Tutanak Nasıl Tutulur?

Hasar tespit tutanağı maddi hasar ile sonuçlanmış kazalar sonucunda tutulur. Tarafların kendi aralarında anlaşması sonucunda hasar tespit tutanağı tutulur veya tutulmaz. Hasar tespit tutanağı tutulursa eğer kişiler sigorta şirketlerine bu tutanak ile hasar ödemesi için başvuruda bulunabilirler. Kaza tespit tutanağı tutulurken tarafların ehliyetlerinin fotokopisi tutanağa eklenmek zorundadır.

Aynı zamanda tutanak içerisine taraflar ruhsatlarının fotokopisini de ekleme yapmak zorundadır. Bunların yanı sıra hasar tespit tutanağının içerisinde trafik sigortası poliçelerinin birer fotokopisini de kişiler eklemekte yükümlüdür. Sayılan belgelerin kaza tespit tutanağı içerisinde eksik olmasından dolayı kişiler hasar ödemesi alırken sorun yaşayabilir. Bundan dolayı belgeler eksiksiz bir şekilde tutanak içerisine konulmalıdır.

Kasko Hasar Ödeme Süresi
Kasko Hasar Ödeme Süresi

Kasko Hasar Ödeme Süresi

Kasko Hasar Ödeme Süresi bulunur. Kasko ücreti talep edilen belgelerin sigorta şirketine ulaşmasından sonra süresi başlar. Belgelerin sigorta şirketlerine ulaşmasından sonra şirket araştırma yapmaya başlar. Yapılan araştırma genel olarak kazanın poliçe koşullarına uyup uymadığı olarak bilinir. Poliçe koşullarına uyan ve hasar ödemesine engel olan bir durumun olmaması üzerine hasar bedeli belirleme işlemine geçilir.

Hasar ödemesi genel olarak poliçe şartlarında sigorta şirketlerinin kişiler ile anlaşması üzerinden yapılır. Kasko araştırma süresini tamamlayana kadar bilirkişi tarafından expertiz raporu hazırlanır. Tazminat ödenecek miktar hesaplanır.

Expertiz raporunun sigorta şirketlerine tesliminden sonra 10 gün içerisinde hasar ödemesi gerçekleşir. Genel olarak işleyiş sürecine baktığımız zaman sigorta şirketleri hasarın oluşmasından sonra belgelerin teslim alınmasından sonra süreç işler. Genel olarak toplam 45 gün içerisinde ödeme işlemleri gerçekleşir.

Yorum yapın