Deprem Sonrası Hasar Bildirimi

Deprem Sonrası Hasar Bildirimi Bilindiği üzere Türkiye bulunduğu konum itibariyle önemli bir deprem bölgesidir. Bu konuda bilim insanları birtakım bilgiler öne sürüyor. Bunlardan birisi, 1500 yıl içerisinde İstanbul’da önemli hasarlara sebep olan 12 deprem olduğudur. İstanbul’dan sonra aynı şekilde Erzincan, Hatay, İzmir, Malatya ve Van’da da gerçekleşmiştir. Ayrıca oldukça yakın bir geçmişte önemli hasarlara sebebiyet veren depremlerin yaşandığı herkes tarafından biliniyor.  

Deprem Gerçeği ve Alınması Gereken Önlemler 

17 binden fazla kişinin ölmüş olduğu ve aynı zamanda 44.000’den fazla insanımızın yaralandığı ve 17/08/1999 gününde feci bir deprem meydana gelmişti. İzleri ise maalesef hala devam etmektedir.  Depremle bu kadar sık yaşanılan bir bölgede elbette depreme rastlanmadan önce alınmış olması gereken tedbirler söz konusu olmalıdır.

Bu sebepten ötürü yetkili kişiler ve vatandaşlar tarafından deprem konusunda bilinçlenme ve gerekli önlemlerin en kısa sürede alınmış olması gerekir. Alınması gereken önlemler arasında ilk olarak deprem sigortası yaptırmak büyük önem taşır. Türkiye’de deprem sigortası yaptırmanın yasal bir zorunluluk olduğu da bilinmelidir.  

Doğal Afet Sigortaları Kurumu  

Doğal Afet Sigortaları Kurumu  

2000 yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu kurulmuştur. Bu kurum, tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşudur. Ayrıca Türkiye’de zorunlu deprem sigortasını edinme, deprem sigortasını uygulama ve yönetme faaliyetleri gibi birtakım uygulamalardan da sorumludur. Deprem sigortası yaptırmak Türkiye’de bulunan bütün vatandaşlar için bir zorunluluk arz eder.

Deprem sonrası hasar bildirimi aynı zamanda depremden sonra yaşanılan hasarın tespiti ve bu hasarlı yapıların sigortalama süreçleri gibi uygulamalar da yine bu kuruluş tarafından gerçekleştirilir. İçerisinde belirlenmiş olan limitler doğrultusunda tespit edilmiş olan bu deprem hasarlarının deprem sigortasının sahibine geri ödenmesinden yine aynı şekilde bu kuruluş sorumludur. 

Başka İçerik:  DASK Poliçesi İçin Adres Kodu Sorgulama Yolları

Deprem Sonrası Hasar İhbarı Yapmak 

Mevcut sigorta poliçesi çerçevesinde güvence kapsamına alınmış olan depremden dolayı oluşmuş hasar ve zararların tazminat sürecine başlanmalıdır. Bunun için öncelikle zorunlu deprem sigortasına sahip olmak gerekir. Daha sonra ise ilgili kurum olarak Doğal Afet Sigortaları Kurumuna müracaat ederek bu doğrultuda gerekli ihbarda bulunmaları gereklidir.  

Hasar İhbarında Bulunma Yöntemleri  

Hasar İhbarında Bulunma Yöntemleri  

Kurum tarafından 3 çeşit hasar ihbarı yöntemi açıklanmıştır. Bu hasar bildirim yöntemlerinden herhangi birine ihbarın gerçekleştirilmesi yeterli olacaktır. Bu bilgilerden yola çıkarak açıklanacak hasar bildirim yöntemlerinden birincisi Alo 125 tir. Alo 125 hattı deprem sigortası yaptırmış olan kişilerin 125 hattını aramasıyla sigorta kurumu ihbar hattına ulaşarak hasar belirtme için ilk adımı atmış olacaklardır.

Bunun yanı sıra sigorta kurumun resmi internet sitesi web adresine girerek oradan online hasar işlemleri kısmına tıklayarak sigorta sahibi mağdur kişilerin bu yöntem ile hasar ihbarında bulunmaları mümkündür. Bu, sunulmuş olan ikinci yoldur.

Üçüncüsü ise Doğal Afet Sigortası Kurumu için yapılmış olan zorunlu deprem sigortası mevcut poliçesini düzenlemekte olan sigorta şirketine başvuru yapmak olacaktır. Başvurulan sigorta şirketi, yapılacak olan bu ihbarı doğrudan Doğal Afet Sigortaları Kurumuna aynen bildirir ve ardından tazminat ödemesi süreci için gerekli olan hasar tespit aşamasına gelinmiş olunur. Böylece mağdur kişi ya da kişilerin şayet deprem sigortası varsa sonuca bir adım daha yaklaşmış oldukları anlamına gelmektedir.  

Deprem Hasar İhbarı Süreci İçin Gerekli Belgeler 

Deprem Hasar İhbarı Süreci İçin Gerekli Belgeler 

Deprem sigortası poliçe kapsamında yaşanmış olan söz konusu depremden sonraki hasarın ödemesi için evin uğradığı zararın boyutu baz alınmamaktadır. Yani tazminat hakkından faydalanabilmek için başvuran kişinin evinin tamamen yıkılmış olması gerekli değildir. Hasar boyutu önemli olmaksızın bu talep hakkına herkes sahiptir. Fakat bu durum dışında depremden kaynaklı oluşmuş yangın, tsunami ve benzeri tehlike barındıran olaylar da söz konusu olabilir. Bunların sebep olduğu herhangi bir zararın daha önce yapılmış sigorta poliçesinin sınırları dâhilinde tazminat ödemesi için birtakım bilgilerin ve belgelerin temin edilmesi gerekir.

Başka İçerik:  Neden Konut Sigortası Yaptırmalı?

Uğramış olduğu zarardan ötürü belli oranda tazminat talep eden sigorta sahiplerinin, tazminat talebi sürecinin başarılı şekilde gerçekleştirilmesi için birtakım bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulur. Bu belgeler arasında deprem sigortası sahibinin TC kimlik numarası ile poliçe numarası doğrultusunda yaptırdığı hasar bildirim kaydı, tapu bilgisi, söz konusu hasarın açık adresi ile deprem sigortası sahibinin cep telefonu numarası bilgileridir. Tüm bunların yanı sıra deprem sırasında ya da sonrasında hasar görmüş olan bu binaya ait, bir başka işlem yapılmış olabilir. Bina için deprem teminatı hizmeti sunan bir başka deprem sigortası poliçesinin olup olmadığı bilgisi de Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na iletilmiş olmalıdır. 

Hasar Tespiti Yapılması Süreci
Hasar Tespiti Yapılması Süreci

Hasar Tespiti Yapılması Süreci 

Söz konusu deprem hasarını, hasardan zarar görmüş kişilerin ihbar etmesi ile hasar belirleme çalışması süreci başlatılmış olmaktadır. Hasar ihbarından sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yönlendirilmiş olan yetkililer enkaz kontrolü için bölgeye geçer. Yetkililerin gerekli denetlemeleri yapmalarının ardından genel bir rapor hazırlanarak hasar tespiti yapılmış olur. Bu raporun durumuna göre tazminat tutarları belirlenerek ödemesi Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından yapılmaktadır.  

Yorum yapın