Deprem Sigortası Hangi Bina Yapılarını Kapsar?

Deprem Sigortası Hangi Bina Yapılarını Kapsar? 1999 depreminden sonra Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) kuruldu. Doğal afetlerin başında gelen depremin sonuçları maddi ve manevi olarak insanları etkiler. Bundan dolayı da 2000 yılında DASK kuruldu. Zorunlu şekilde deprem sigortası yaptırmayı hedef aldılar. Tek deprem değil, diğer doğal afetleri de içerisinde kapsayan binaları sigorta altına alınması amacıyla kuruldu. Bu sigortalama işlemleri DASK tarafından değil de DASK’ın yetki verdiği sigorta şirketleri tarafından devam ettirilir.

Türkiye ülkesi olarak deprem kuşağında yaşıyoruz. Her an risk altında olduğumuz için can ve mal güvenliğimiz tehlike altına giriş yapar. 2000 yılından sonra alınan karar ile tapu işlemlerinde, su ve doğal gaz gibi şahsi ev işlerinde zorunlu deprem sigortası olmayan evlere herhangi talimat verilmez.

Zorunlu deprem sigortası yaptırdığınız takdir de istediğiniz işlemleri yaptırabilirsiniz. Bundan dolayı, her an olabilecek deprem sonrasında maddi hasarlar yaşamamanız için ve resmi kayıtlı kurumlarda işlemler yaptırmanız için zorunlu deprem sigortası yaptırmanız gerekir.

Zorunlu Deprem Sigortası Kimler Yaptırmalı?

Zorunlu Deprem Sigortası Kimler Yaptırmalı?

6305 sayılı Afet Sigortaları kanunlarında zorunlu deprem sigortası yaptırması gereken kişiler belirlenmektedir. 634 sayılı kat mülkiyeti kanuna dâhil olan tüm tapu sahiplerinin, özel mülkiyet olarak geçen tüm kişilerin ve mesken olarak inşa edilmiş binalar için zorunlu deprem sigortası yaptırmanız gerekir. Devlet bu kişiler için zorunlu kılmaktadır. Yaptırmadığınız müddetçe cezai sorumluluğunuz vardır.

Yukarı da sayılan 3 bina çeşitlerine ek olarak yapılan bağımsız yapılarda (ticarethane, yapı bölümü) gibi yerlerde ise zorunluluk mevcuttur. Devlet tarafından destek kredili ev alımlarında da zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekir. Kat irtifakına ait özel yapılmış binalar, cins tashihi henüz belli olmayan yapılar ve tapuda arsa olarak görülmekte olan binalara da devlet tarafından sigorta zorunluluğu getirildi. Kısaca mesken olarak tercih edilen her yerde devlet tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılma şartı vardır.

Başka İçerik:  Su Baskınlarında Konut Sigortasının Önemi!

Birden fazla binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında olsa da zorunlu deprem sigortası içerisinde olmayan binalar da vardır. Belediyenin denetim kapsamında olmayan binalar bunların arasındadır. Köy evlerini de bunların arasına dâhil edebiliriz. Köy hayatını devam ettiren kişiler yaptırmak isterlerse ayrıca sigorta şirketi ile iletişim haline geçerek yaptırabilirler. Tamamen ticaret ve sanayi işlerine yönelik inşaa edilmiş mekânlarda zorunlu deprem sigortası kapsamına dâhil değildir. Kamu kurum ve kuruluşlar ise devlet binalar deprem sigortası kapsamında değildir.

Deprem Anında Doğal Afet Teminatı Hangi Zararları ve Masrafları Karşılar?

Deprem Anında Doğal Afet Teminatı Hangi Zararları ve Masrafları Karşılar?

Doğal afet teminatı, sigorta sözleşmesinde belirlenen şartlar ve limitler dahilinde sadece sigortalı mala verilen doğrudan maddi hasarların teminat altına alınmasını sağlar. Aşağıda verilen maddeler de ise zararları karşılar.

 • Sözleşmede bahsi geçmişse, ikame değeri de dahil olmak üzere binalara, ekipmana ve mobilyalara doğrudan maddi hasarı,
 • Mimar, dekoratör ve teknik muayene ücretleri,
 • Hasarlı sigortalı mülkün yıkım ve kazı maliyetleri,
 • Tesislerde su durgunluğundan kaynaklanan nem veya yoğuşma nedeniyle hasarları,
 • Hasarlı binaları pompalama, temizleme ve dezenfekte etme maliyetleri ve herhangi bir kurtarma önlemi,
 • Garanti edilen varlıkların restorasyonu için gerekli olan jeoteknik etütlerin maliyetleri karşılar.
Türkiye'de Deprem Sigortası Nedir?

Türkiye’de Deprem Sigortası Nedir?

Türkiye’de deprem sigortası , “Dask doğal afet sigorta Kurumu”, 2007’den sonra uygulanan yangın gibi depremlerin sürüklediği afetler içindir. Devlet kendisi sigorta ile ilgilenmemektedir. Aslında bu sigortayla ilgilenen devlet tarafından ruhsatlandırılmış özel şirketler var. Bu nedenle, bunu elde etmek için, binanın yaşı ve dairenin büyüklüğü gibi belirli standartları göz önünde bulundurarak bu şirketlere yıllık olarak bir miktar para ödememiz gerekir. Tapuda kayıtlı konut binaları, işyerleri ve işyerleri, 634 sayılı Tapu Kanununa tabi bağımsız gayrimenkuller, tabii afetler sonrasında devlet tarafından yaptırılan veya hibe edilen konut binaları ile türü tapu kütüğünde belirtilmeyen ancak anılan kanunların gereklerini karşılayanlardır.

Başka İçerik:  DASK İşlemleri Tamamlanmadan Ev Kiralanır mı
Türkiye Devleti Depremden Etkilenen Türkleri ve Yabancıları Farklı Muamelede Bulunuyor Mu?

Türkiye Devleti Depremden Etkilenen Türkleri ve Yabancıları Farklı Muamelede Bulunuyor Mu?

Bir deprem meydana geldiğinde, Türk hükümet yetkilileri, Türk veya yabancı olup olmadığına bakılmaksızın, etkilenenleri rahatlatmak ve tazmin etmek için çeşitli önlemler alır. Bunlar:

 • Etkilenen insanlara prefabrik evler veya çadırlar aktarır.
 • Hasarlı binaları inceleyip, ardından en hasarlı binaları tahliye eder.
 • Etkilenen ailelere uygun bir dairenin kirasını ödeme işlemi yapar.
 • Etkilenenler için aceleyle binalar inşa eder. Mesela, Türk devlet inşaat şirketi (Toki), 24 Ocak 2020’de Elazığ depreminden etkilenenler için apartmanlar inşa etti ve onlara yarı fiyatına sattı.
Türkiye'de Deprem Sigortası Kapsamında Olmayan Binalar Nelerdir?

Türkiye’de Deprem Sigortası Kapsamında Olmayan Binalar Nelerdir?

 • 11/09/1983 tarihli ve 2946 sayılı Sosyal Konut Kanununa tabi veya kamu hizmet binası olarak kullanılan müstakil bina ve kısımlar hepsini kapsar.
 • Köylerin içinde ve çevresinde inşa edilen binalar ve köylüler tarafından oluşturulan küçük köyleri de içerisinde barındırır.
 • Tüm ticari veya endüstriyel binaların tamamı.
 • Mühendislik hizmeti almamış binaların tamamı.
 • Yapısı değiştirilmiş veya zayıflamış, inşaatı olumsuz etkileyen binalar.
 • Yapılan binalar mevzuata aykırı olanlar.
 • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılacak binalar ile konut kullanımına uygun olmayan terk edilmiş, harap binalar.

Yorum yapın