DASK Sigortası Hakkında Merak Edilenler

DASK Sigortası Hakkında Merak Edilenler DASK Sigortası nedir, ne işe yarar gibi bilgiler, insanlar tarafından merak edilir. Zorunlu Deprem sigortası, depremlerden ve depreme bağlı koşullardan kaynaklanan kayıpları korumak için yapılması gereken bir sigortadır. DASK zorunlu mu sorusu da insanlar tarafından araştırılır. Birçok insan bu sorunu incelemeye devam ediyor. Ülke genelinde birçok il yüksek riskli deprem bölgesi olarak kabul edildiğinden ve son yıllarda yaşanan yıkıcı depremler nedeniyle DASK zorunlu deprem sigortası yaptırmaktadır.

Deprem sonrası oluşabilecek büyük kayıplar büyük mali yükümlülükler getirecektir. Bu nedenle zorunlu deprem sigortası nedeniyle maddi zararlarınız sigortanız tarafından karşılanabilir. Beyan edilmesi gereken ikamet ve kişisel bilgilere göre kolayca ve hızlı bir şekilde sigorta başvurusu yapabilir veya DASK sigortasını online olarak yenileyebilirsiniz. Güçlendirilmesi zorunlu deprem sigortası ihmal edilmemeli, depreme karşı önlemler alınmalıdır. Deprem sonrası depremin neden olduğu kayıplar, sigorta poliçenizde belirtilen DASK sigorta tutarına göre banka hesabınıza yatırılır.

DASK Sigortası Hangi Durumlarda Gereklidir?

DASK Sigortası Hangi Durumlarda Gereklidir?

Zorunlu deprem sigortası evin büyüklüğüne ve mimari tarzına göre belirlenmekte olup, sigorta tutarı her yıl DASK tarafından belirlenen azami sigorta tutarını geçmemektedir. Büyük kayıplara yol açabilecek bir deprem sonrasında bütçenizi korumak ve olumsuz durumlarla tek başına baş etmek istemiyorsanız, evinizi korumak için DASK’ın zorunlu deprem sigortası poliçesini kullanmalısınız. Normal şartlarda belediye sınırları içinde konutlar için zorunlu deprem sigortası yapılmaktadır.

Köy gibi yerleşim yerlerinde binalar belediye tarafından denetlenmediği için kapsama alanı içinde değildir. Ancak yine de deprem sigortası yaptırmak isteyenler için isteğe bağlı deprem sigortası önerilebilir. Bu sigorta, ticari ve endüstriyel amaçlarla kullanılan binalar için de geçerlidir. Mülkiyet hakkı işlemleri yapmak isteyenlerin de DASK politikalarına ihtiyacı vardır. Tapuda DASK zorunlu mu? Gayrimenkul alıp satacak olanlar için bu önemli bir detaydır.

Başka İçerik:  Binalar İçin DASK'ta Yapım Yılının Önemi Nedir?

 DASK Sigortasına Sahip Olmak Neden Önemlidir?

Türkiye, deprem bölgesinde olduğu için DASK Sigortası her daim gereklidir. Dolayısıyla deprem bölgesinde yaşadığımız için sürekli tehlikedeyiz. Sizi depremlerin etkilerinden korumak için zorunlu DASK sigortası zorunludur. DASK sigortası taşınmaz sayılan alanları kapsar. Deprem ve deprem sonrası oluşabilecek afetleri ve olası zararları içerir.

Ayrıca deprem sigortası, depremden zarar gören binaların asansör, merdiven, çatı gibi alanlarının hasarlarını da teminat altına almaktadır. Konut sigortası alırken DASK sigortasının zorunlu olup olmadığı sıkça sorulan bir sorudur. Konut sigortası, ancak deprem sigortası ile sigortalanabilen bir sigorta türüdür. Deprem sigortası sadece zorunlu olmayıp sağladığı avantajlar nedeniyle de önemlidir. Depremler doğal olaylardır ve önlenemez. Ancak zorunlu DASK sigortası satın alınarak önlem alınabilir ve olası zararlar en aza indirilebilir.

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı

Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı

Zorunlu deprem sigortası ile DASK, yangın, patlama, tsunami ve heyelanların neden olduğu deprem ve depremlerin doğrudan neden olduğu maddi zararları, sigorta poliçenizde belirtilen limitler dahilinde nakit olarak karşılamaktadır. Binanız tamamen veya kısmen hasar görse dahi garantisi devam etmektedir. Aşağıdaki yapı parçaları birlikte veya ayrı ayrı kapsanmaktadır:

 • Ana duvar
 • Asansör
 • Baca
 • Bağımsız bölümleri ayıran genel duvar
 • Bahçe duvarı
 • Çatı
 • İstinat duvarı
 • Koridor
 • Merdivenler
 • Raflar
 • Tavan ve zemin
 • Temel bilgi
 • Yukarıdakilere benzer binaların tamamlayıcı parçaları
DASK Sigortası Hakkında Kapsam Dışı Olanlar

DASK Sigortası Hakkında Kapsam Dışı Olanlar

Zorunlu deprem sigortası, deprem ve depremlerin binalarınızda neden olduğu maddi kayıpları kapsar.

Aşağıdaki durumlardaki kayıplarınız sigorta kapsamında değildir:

 • Alternatif konut ve işyeri giderleri
 • Depremden bağımsız olarak binanın kendisinde arıza yapan yapı nedeniyle zamanla oluşan hasarlar.
 • Depremler, yangınlar, patlamalar, tsunamiler veya toprak kaymaları dışındaki depremler ve hasarlar
 • Enkaz kaldırma maliyeti
 • Her türlü taşınır eşya, eşya ve benzeri eşya
 • İş kesintisi
 • Kar kaybı
 • Kira yoksunluğu
 • Mali yükümlülükler ve diğer yollarla talep edilebilecek diğer tüm dolaylı kayıplar.
 • Parasal olmayan tazminat talepleri
 • Tüm kişisel yaralanmalar ve ölümler
Başka İçerik:  Binalar DASK Sigortası İle Güvende

Bu özelliklere sahip hasarlar için zorunlu deprem sigortasına ek olarak farklı konut sigortalarını da tercih edebilirsiniz.

DASK Sigortası Yenilenmeli mi?

Deprem sigortası zorunlu olmasına rağmen, sigortası olmayan kişiler evde su, elektrik, doğalgaz gibi hizmetleri alamamaktadır. Deprem sonrasında devletin sunduğu çeşitli imkanlardan yararlanmaları pek olası değildir. Deprem sigortasının önemini anlamalı ve çok geç olmadan yaptırmalısınız. Ayrıca deprem sigortası primleri ödeyerek depremzedelere de yardımcı oldunuz. DASK güncellemesini zorlamayı düşünebilirsiniz.

DASK sigorta süresi 1 yıldır ve vade sonunda yenilenmesi gerekmektedir. Zorunlu deprem sigortası kapsamı DASK tarafından belirlenir. Deprem zorunlu sigortası, depremden sonra da yaşamaya devam edebilmeniz için depremden kaynaklanan zarar ve ziyanın mali sorumluluğunu garanti altına almak için tasarlanmış bir garanti sistemidir. Devlet ve sigorta şirketlerinin deprem sonrası ihtiyaçları karşılamaya yönelik bu ortak eylemi, risk paylaşımını sağlar. Olası bir depremden sonra güvende olmak istiyorsanız zorunlu DASK sahibi olmalısınız.

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmayanlar Hakkında

Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmayanlar Hakkında

Zorunlu deprem sigortası yaptırmamış olanlar gayrimenkul, ipotek veya kiralama gibi alım satım işlemleri yapamazlar. Bu poliçe, kiralanacak veya satın alınacak bir ev taşınırken ibraz edilmelidir. Önceki yıllarda oluşturulmayan DASK politikaları kesintiye uğramaz. Evinizi korumak ve sağladığı avantajlardan yararlanmak için zorunlu deprem sigortası yaptırmalı ve ihmal etmemelisiniz.

Yorum yapın