Araç Pert Olursa Sigortada Ne Yapılır?

Araç Pert Olursa Sigortada Ne Yapılır? İkinci el ya da sıfır bir otomobil satın alındığı zaman günümüzde zorunlu hale gelen trafik sigortası ile araç alındığı andan itibaren sigorta poliçesinin de satın alınması sağlanır. Trafik sigortasının teminatlarının yeterli düzeyde olmadığı hakkında oluşan düşünceler veya daha fazla güvence gereksinimi duyan kişiler; kasko sigortasıyla da araçlarının güvenliğini sağlamaları gerekir.

Araç sahiplerinin otomobiller ile yaşayabilecekleri esas problemler içinde aracın çalınması ya da pert olması durumları yer alır. En olumsuz senaryolar içinde kendine yer edinen fakat birçok araç sahibinin de başına gelmiş olan bu durum sigorta firmaları tarafından detaylı bir biçimde incelemeye alınır.

Araç Pert Olursa ya da Çalındığı Zaman Yapılması Gerekenler
Araç Pert Olursa ya da Çalındığı Zaman Yapılması Gerekenler

Araç Pert Olursa ya da Çalındığı Zaman Yapılması Gerekenler

Araç Pert Olursa ya da Çalındığı Zaman Yapılması Gerekenler Her çeşit riskin hesaplanması ile hareket eden ve tehditlere karşı hazırlık konumda bulunmak isteyen kişiler, sigorta firmalarının teminatlarını da detaylı bir biçimde inceleyebilirler. Çalıntı ya da pert halinde neler yapılması gerektiği hakkında daha önceden bilgi sahibi olunduğu zaman bu tür olaylar yaşandığında daha yerinde ilerlemelerin kaydedilmesi sağlanır.

Ağır hasar almış ve kullanılması mümkün olmayan haldeki araçlara pert araç ismi verilir. Araçlar, kazanın ardından %70 ve daha fazla hasar aldığı vakit tamir edilmeleri adına harcanacak tutarın sigorta değerine yakın olması halinde de araçlar “pert araç” niteliğinde değerlendirilir. Bu tarz durumlarda hasarlı durumda olan araçlar, sahiplerine ciddi anlamda bir maddi kayıp uğratabilir.

Başka İçerik:  Sigorta Şirketleri Dikkat Çeken Uyarılarda Bulundu

Pert Araç Kasko Ödemesi

Pert araç kasko ödemesi sayesinde araç sahipleri yaşanacak maddi kayıpları belli bir oranda ortadan kaldırabilir. Pert durumlarına karşı sigorta yaptıran araç sahipleri araçlarının pert olduğu zamanlarda sigorta firmalarından bir bedel talep etme hakkına sahip olur. Bu bedel, aracın hasarının yaşandığı zamandaki piyasa bedeli üstünden hesaplaması yapılır.

Araca ilk sigorta poliçesi yapıldığı anda piyasa değeri 200.000 TL üzerinden hesaplanarak sigortası yapılması halinde, birkaç yıl geçtikten sonra aracın pert durumunda ödenecek tutar 200.000 TL üzerinden hesaplanmaz. Aracın o zamanki piyasa değeri bedellerin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Pert araçların o dönemki sigorta rayiç değerleri üstünden bedelinin ödemesinin gerçekleşebilmesi için birtakım işlemlerin de yapılması önemli bir husustur.

Çalınan Araç Kasko Ödemesi

Çalınan Araç Kasko Ödemesi

Sigortalı kişinin, pert araç sigortası ödemesini alabilmesi amacı ile durumu beş iş günü içinde sigorta acenteliğine bildirmesi gerekir. Bildirim yapılmasının devamında eksperler tarafından oluşturulan talep incelemeye alınır ve sigorta acenteliğine güncel durum raporu sunulur. Süreç geçtiği an sigorta firmaları herhangi bir mesuliyet kabul etmezler.

Kaza sonrası ağır hasarlı olarak kayda geçen araçlar için sigorta poliçesi, kaza raporu, alkol raporu, ehliyet ve ruhsat fotokopisi ile aracın hasarına ait fotoğraf ve belgelerin sigorta acenteliğine sunulması gerekir. Araç çalındığı zaman ise çalınan araç kasko ödemesi devreye girerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanır. Böyle bir durumda eğer araç kaskolu ise hırsızlık ile alakalı ayrıntıları belirli makamlara bildirmek gerekir.

Pert Araç Teminatı Süreci
Pert Araç Teminatı Süreci

Pert Araç Teminatı Süreci

Çalınan aracın otuz gün içinde bulunamaması halinde resmi makamlar bu durum ile alakalı bir yazıyı kişiye sunarlar ve sigorta acenteliğine başvuru yapılması gerektiğini iletirler. Çalıntı sigortası aracılığıyla hesaplanabilecek bedel, sigorta acenteliği tarafından sigortalı kişiye ödenir. Çalınan araçlar adına ödenmesi gereken tutar pert araç teminatı sürecinde olduğu gibi aracın o zamanki rayiç bedeli üzerinden hesaplanır.

Başka İçerik:  Kasko ile Araç Bakımını İhmal Etmeyin

Çalınma durumunun yaşanmasının ardından otuz gün geçtikten sonra araç bulunursa, sigortalı kişinin bu haberi en kısa zaman içinde sigorta acenteliğine bildirmesi gerekir. Bu tarz durumlar yaşandığı vakit bedelin şirkete iade edilmesi zorunludur. Bu duruma ek olarak aracın mülkiyeti de sigorta acenteliğine devredilebilir.

Kasko Sigortası

Kasko sigortası yardımıyla en olumsuz senaryolara karşı dahi kişiler kendilerini garanti altına alabilir ve ciddi maddi kayıpların önüne geçebilirler. Zorunlu trafik sigortasından farklı olan ve ek güvenceler ile destekleyen kasko sigortası işleminden yararlanıldığı zaman yukarıdaki koşullara bağlı olabilecek şekilde çalıntı ve pert araç sigortası ödemelerini kişiler talep edebilirler.

Aracı olan herkesin aracının pert olması ya da çalınması gibi olumsuz durumlar ile karşılaşma riski vardır. Pert olma durumu aracın en az %70’inin hasar görmüş olması ve aracın onarım bedelinin sigorta değerine yaklaşması durumu şeklinde ifade edilebilir.  Bu durumda araç “pert araç” niteliğini taşır.

Pert Araç Sahiplerinin İzlemesi Gereken Adımlar

Pert Araç Sahiplerinin İzlemesi Gereken Adımlar

Büyük bir maddi hasar ile karşı karşıya kalındığı zaman pert araç sahipleri kasko sigortasıyla araçlarının hasarlarını karşılayabilirler. Kasko sigortasına uygun olarak pert durumunda bulunan araçlar için ödenecek tutar, aracın hasarı gerçekleştiği dönemdeki piyasa değerine bağlı olarak hesaplanır.

Araç sahiplerinin iradesi haricinde meydana gelen olaylardan biri de araç çalınması durumudur ve bu bağlamda çalınan araçlar, araç sahiplerini önemli anlamda maddi kayıplar yaşatırlar. Kasko sigortası, çalıntı araç halinde devreye girer ve araç sahiplerinin maddi kayıplarını garanti altına alır.  Çalınma durumu yaşandığı zaman, resmi birimlere gerekli müracaatların yapılmasının ardından otuz gün beklenir.

Aracın Bulunması İçin Otuz Gün Süre Tanınması

Otuz günün sonunda henüz araç bulunamadıysa resmi birimlerden çalıntı durumuna dair bir yazı alınarak sigorta acenteliğine müracaat edilir. Çalınan araç için yapılması planlanan ödeme ise pert durumunda olduğu gibi aracın o anki piyasa değeri üstünden hesaplanır ve sigortalıya ödemesi gerçekleştirilir.  

Başka İçerik:  Araç Muayenesi Gecikirse Ne Kadar Ceza Ödenir?

Eğer araç otuz gün sonra aracın bulunması halinde ve sigortadan ilgili bedel tahsil edilmişse araç sahibi iki alternatife sahip olur. İlk olarak aracın çalıntı bedeli sigorta acenteliğine iade edebilir veya ikinci olarak aracın mülkiyetini sigorta acenteliğine devretme alternatifini kullanabilir.

Yorum yapın