Araç Kaskosu Neleri Karşılıyor?

Araç Kaskosu Neleri Karşılıyor? Bilindiği üzere kasko sigortası, zorunlu trafik sigortası kapsamından çok farklı bir işleve sahip olup, zorunlu olmasa bile hayati öneme sahip olan bir başka sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortasından ayrılan bir yönü ise yaşanabilecek bir kaza durumunda karşı tarafın zararını zorunlu trafik sigortası karşılar durumda iken; sizin almış veya alma ihtimaliniz olan hiçbir zararı karşılamamaktadır.

İşte bu noktada kasko sigortası, sigorta şirketi ile araç sahibinin anlaşmış olduğu teminatlar çerçevesinde gerçekleşmiş olan zararı ödemek koşuluyla devreye girmektedir.

Araç Kaskosu Kapsamı

Söz konusu kasko poliçelerine bakıldığı zaman, ana teminatlar ve ek teminatlar olarak iki kısım olarak ayrıldığını görülür. Ana teminatları incelediğimizde karşımıza çarpma, yanma ve çalınma durumları çıkmaktadır. Araç sahibinin talebine ve ihtiyacına göre cüzi ödemeler neticesinde söz konusu poliçeye teminatlar eklenebilir ve herhangi bir aksi durumda araç sahibi çok daha güvende olabilmektedir. Kasko çeşitlerine bakıldığında,  birçok olay ve kazayı kapsayan farklı kategorilerde isimlendirilen, tam kasko, dar kasko ve genişletilmiş kasko olmak üzere 3 ayrı başlıkta incelenir.

Dar Kasko Kapsamı

Dar Kasko Kapsamı

Bir diğer ifade ile mini kasko, bütün ana teminatları içermemekle birlikte, maddiyat açısından da baktığımızda diğer kasko türüne göre çok daha uygun fiyatlıdır. Çünkü kapsam alanı oldukça dardır ve bütün ana teminatları bünyesinde barındırır. Dar kaskonun karşılıyor olduğu ana teminatlara bakmak gerekirse farklı şekillerde ifade etmek mümkündür.

Söz konusu aracın yanması, aracın parçaları ya da tamamı çalınması veya çalınma girişimine uğramış olması, ayrıca araç sahibi sürücünün izni ve iradesi dışında bir başka kişi ya da kişiler tarafından aracın zarara uğraması gibi sebepler dar kasko kapsamı içerisindedir.  Bunların dışında araç trafikte iken ya da park halinde durağan iken araç sürücüsünün kontrolü dışında gerçekleşen herhangi bir çarpma, düşme, kırılma, yuvarlanma gibi olay ve durumların yaşanması durumlarını kapsamaktadır.

Başka İçerik:  Trafikten Men Cezası Nedir ve Neden Verilir?

Genişletilmiş Kasko Kapsamı

Bir diğer kasko türü olan genişletilmiş kasko ise, kasko teminatlarının temelini oluşturan yanma, çarpma, çarpılma ya da hırsızlık gibi hasar ve zararların yanında araç sahibinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda da ek teminatlar karşılamaktadır. Bu teminatlar ek kasko kapsamında olup, terör olayları, doğal afetler, toplumsal olaylar vb. sebeplerden ortaya çıkan hasarları karşılama durumudur.

Bunun yanı sıra genişletilmiş kasko, aracın almış olduğu hasar ile birlikte hasar aldığı esnada araç içerisinde bulunan değerli eşyaları da koruma altına almaktadır. Ayrıca herhangi bir kaza durumunda bir başka kişinin almış olduğu hasarlar da genişletilmiş kasko kapsamında sayılmaktadır.

Genişletilmiş Kasko Kapsamındaki Teminatlar

Genişletilmiş Kasko Kapsamındaki Teminatlar

Bu teminatları incelemek gerekirse, genişletilmiş kasko sigortası, motorlu motorsuz fark etmeksizin herhangi bir araç ile yaşanmış bir trafik kazasının sonucunda alınmış olan hasarlar bu kapsam içerisindedir. Söz konusu aracın yanması, aracın tamamının ya da herhangi bir parçasının çalınmış olması, araç sahibi sürücünün izni ve iradesi dışında bir başka kişi ya da kişiler tarafından aracın zarara uğraması genişletilmiş kasko kapsamı içerisinde yar alır. 

Bunların dışında araç trafikte iken ya da park halinde durağan iken araç sürücüsünün kontrolü dışında gerçekleşen herhangi bir çarpma, düşme, kırılma, yuvarlanma gibi olay ve durumların yaşanması durumlarıdır.

Ek Teminatlar

Terör teminatı, araç sahibin aracı herhangi bir terör saldırısında, savaşta vb. durumlarda askeri müdahale sonucunda hasar almış olursa uğranan bütün zarar kasko sigortası şirketi tarafından karşılanır. Ferdi kaza teminatı, bir miktar ücret ödemesi karşılığında yaşanabilecek herhangi bir kaza durumunda sakat kalma ya da ölüm ihtimali söz konusu olduğunda şoföre ve yolculara gerekli tazminat ödemesi yapılmaktadır.

Hukuksal teminat, yaşanması muhtemel bir kazanın ardından araç sürücüsünün almış olduğu hukuki her türlü masraf, söz konusu kasko sigortası teminatına da dâhildir. Enflasyon teminatı, sigortası bulunan aracın artan enflasyon durumunda değerini kaybetmemesini de kasko sigortası sağlar.

Başka İçerik:  ASBİS No Nedir?
Yurt Dışı Teminatı Ve Diğer Teminatlar

Yurt Dışı Teminatı Ve Diğer Teminatlar

Yurtdışı teminatı sigortası gerçekleşmiş mevcut aracın yurtdışında poliçe kapsamında herhangi bir zarar görmesi durumunda, aldığı bütün hasarlar yine mevcut kasko şirketi tarafından karşılar. Kullanım kaybı teminat içeriği ise araçta oluşmuş birtakım hasarlardan ötürü bu araç kullanılamayacak halde ise şehir içinde kullanılacak bütün taksi ve kiralık araç giderlerini de kasko öder.

Hasar görmüş bir aracın ihtiyaç kapsamında değiştirilen bütün parçaları ek olarak prim ödenmesi gerekmeksizin kasko şirketi tarafından karşılanmaktadır. Şayet teminat kapsamına alınmaz ise aracın yaşına bağlı şekilde hasar tazminatından kesilmektedir. Kemirgen özelliği gibi birtakım zarar verici özellikleri olan yabani hayvanların vermiş olduğu zararlar eskime payı teminat kapsam altında ele alınır. 

Doğal Afet Teminatı Ve Tam Kasko Kapsamı

Doğal afet teminatı, yaşanması muhtemel fırtına, dolu, deprem, sel, toprak kayması, yıldırım çarpması vb. Türden doğal afetlerin sonucunda oluşabilecek her türlü hasar ve zarar, mevcut kasko sigortası şirketi tarafından karşılanır.

Bir diğer kasko kapsamı ise tam kaskodur. Tam kasko kapsamındaki teminatları, hayvanlar tarafından verilen zararlar, terör faaliyetlerinden kaynaklanan hasarlar, çalınma sonucu oluşan zarar, doğal afetlerden kaynaklı zararlar, yanıcı maddelerden kaynaklanan hasar, bakımsızlıktan kaynaklanan zararlar, aracın anahtarının kaybolması gibi durumların tamamı tam kasko kapsamındadır.

Yorum yapın