Araç Hasarında Kasko Hangi Evrakları İster?

Araç Hasarında Kasko Hangi Evrakları İster? Kasko, araçların karşılaşabilecekleri olası her türlü kaza benzeri riske karşı güvence altına alan sigorta türüne denir. Bu riskler ise trafik kazaları, yanma, çalınma veya çalınmaya teşebbüs edilmesinden dolayı kasko, oluşabilecek her türlü zarara karşı sizi ve aracınızı güvence altına alır. Kasko sigortasının geçerlilik süresi bir yıl olacak şekilde düzenlenir.

Sigortalıyı belirtilen bu süre içerisinde sigorta kapsamındaki risklere karşı bir yıl boyunca finansal anlamda güvence altına alır. Kasko isteğe bağlı olarak yapılır. Kasko karşı araca verilen hasarı değil sigortalı aracın hasarı ile ilgilenir. Araçta oluşan hasar poliçede yer alan maddelere göre bir kısmını veya tamamını karşılar. Kasko sayesinde araç sahipleri araçlarının aldığı maddi hasar sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşamadan araçlarının değeri kadar kaskodan para alabilme imkânına sahip olurlar.

Araç Hasarında Kasko Sigortası Ne İşe Yarar?
Araç Hasarında Kasko Sigortası Ne İşe Yarar?

Araç Hasarında Kasko Sigortası Ne İşe Yarar?

Kısacası kasko araç sahibinin faydasını gözeten bir sigorta çeşididir. Araç kasko sigortasının asıl amacı, sigortalıya ait motorlu aracın uğrayacağı her türlü oluşabilecek zararları tazmin etmektir. Kaza ve hasar durumlarında kasko sayesinde büyük maliyetlerle karşılaştıktan sonra katlanmak zorunda kalmazsınız.

Sigorta poliçesinde bulunan teminatlara, ek teminatlara ve poliçe kapsamındaki hasarsızlık durumuna göre kasko bedeli değişiklik gösterir. Poliçe süresinin kapsamında eğer hasar talebinde bulunulmazsa poliçe yenileceği zaman ödenmesi gereken tutara uygulanan indirime kasko hasarsızlık indirimi denir.

Kasko ile zorunlu trafik sigortası her ne kadar birbiriyle karıştırılsa da aynı şeyler değildir. Zorunlu trafik sigortası, sadece üçüncü kişilerin araçlarındaki hasarı karşılar, ancak sigorta sahibinin aracındaki hasarı karşılamaz.

Başka İçerik:  Trafik Kazalarında Alınması Gereken Önlemler!

Özellikle çalınma, sürücüden kaynaklanan tek taraflı çarpmalarda, yangın, sel, deprem gibi afet durumlarında trafik sigortası oluşabilecek zararları karşılamaz. Kasko fiyatları ise aracın modeline, markasına, yaşına, hangi ilde kullanıldığına, ruhsat sahibinin kazaya karışma oranına göre değişim gösterir.

Kasko Hasarında İstenen Evraklar Nelerdir?
Kasko Hasarında İstenen Evraklar Nelerdir?

Kasko Hasarında İstenen Evraklar Nelerdir?

Kasko, aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucunda oluşabilecek zararı güvence altına alır. Kasko zorunlu bir sigorta çeşidi değildir, isteğe bağlı olarak yaptırılır. Ancak aracınızı trafiğin yoğun olduğu alanlarda kullanıyorsanız her türlü risk sonucunda oluşabilecek zararlara karşı kasko yaptırmanız sizin açınızdan oldukça avantajlı olacaktır.

Kasko sadece trafik kazaları için geçerli değildir; hırsızlık, hırsızlık girişimleri, yangın, kundaklama gibi durumlar da aracını ve sizi güvence altına alır. Kaza veya benzeri durumlarda hasar anında bazı evraklar istenmektedir. Bu evraklar hasarın türüne, oluşuna göre değişiklik gösterir. Bunlar; çarpma-çarpılma hasarı, cam kırılması hasarı, park halindeyken oluşan hasar, radyo-teyp hasarı, devrilme hasarı ve hırsızlık gibi çeşitlere ayrılır.

Aracın Çarpma veya Başka Araç Tarafından Çarpılma Hasarında İstenen Evraklar

 • Kaza tespit tutanağı
 • Araçta kaza anında oluşan hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Sigortalının ehliyet ve ruhsat fotokopisi
 • Poliçenin gerçeği veya fotokopisi
 • Alkol raporu varsa tasdikli örneği
 • Eğer kazaya 3.kişi sebep olmuşsa bu kişinin trafik ve poliçelerinin fotokopisi
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Cam Kırılması Hasarında İstenen Evraklar

 • Hasarın nasıl olduğunu anlatan bir beyan veya zabit
 • Ruhsat fotokopisi
 • Hasar eğer araç seyir halindeyken olmuşsa ehliyet fotokopisi
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Poliçenin gerçeği veya fotokopisi
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube, IBAN bilgileri

Park Halindeyken Oluşan Hasarda İstenen Evraklar

 • Karakol tarafından tutulmuş olan polis zaptı
 • Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan beyan
 • Ruhsat fotokopisi
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Fatura
 • Poliçenin gerçeği veya fotokopisi
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri
Başka İçerik:  Tamamlayıcı Trafik Sigortası ve Kasko
Radyo-Teyp Hasarında İstenen Evraklar
Radyo-Teyp Hasarında İstenen Evraklar

Radyo-Teyp Hasarında İstenen Evraklar

 • Karakoldan tutturulmuş olan polis zaptı
 • Ruhsat fotokopisi
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Fatura
 • Poliçenin gerçeği veya fotokopisi
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Devrilme Hasarında İstenen Evraklar

 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Trafik kazası tespit tutanağı veya zabıt
 • Alkol raporu
 • Ticari aracın devrilmesi durumunda eğer araç yüklüyken kaza yapmışsa yük irsaliyesi ve kantar fişi
 • Sigortalının ruhsat ve ehliyet fotokopisi
 • Poliçenin gerçeği veya fotokopisi
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Hırsızlık Hasarında İstenen Evraklar

 • Karakoldan tutturulmuş polis zaptı
 • Vergi makbuzları ve vergi dairesinden alınan borcu yoktur şeklindeki temiz kâğıdı
 • Aracın trafik kaydının silindiğine gösteren belge
 • Asayiş şube müdürlüğünden aracın bulunamadığına dair yazı
 • Aracın gerçek ve yedek anahtarları
 • Ruhsat
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN bilgileri

Yorum yapın