Abonelikler İçin DASK Zorunluluğu

Abonelikler için DASK zorunluluğu konusu birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. İster gayrimenkul kiralayın ister gayrimenkul sahibi olun, eviniz için zorunlu deprem sigortası satın almalısınız. Güçlü deprem sigortası ile deprem sonrası olası hasarları ve depremle ilgili durumları teminat altına alabilir, evinizin güvenliğini sağlayabilirsiniz.

Eviniz ile ilgili birçok yerde gerçekleştireceğiniz süreçte deprem sigortası yaptırma zorunluluğu ile de karşılaşacaksınız. Sözleşme işlemleri ve abonelik işlemleri bunun sadece küçük bir parçasıdır. DASK olmadan abonelik işlemleri yapılamaz.

DASK poliçe veya poliçe numarası ve T.C. talep kimlik numarası. Abonelik için DASK gerekli mi sorusu birçok kişi tarafından sorulmuş ve araştırılmıştır. Zorunlu deprem sigortasının olup olmadığı, sigorta kayıt işlemlerini yürüten ilgili kurum tarafından kontrol edilir.

DASK Depremden Korunma

DASK Depremden Korunma

Yeni Afet Sigortaları Kanunu’na göre zorunlu deprem sigortası yaptırmayanlar sigorta yaptıramazlar. Konutun DASK poliçesi yoksa özellikle kiralık konutlarda yaşayan kişiler için önem arz eden su ve elektrik abonelik işlemlerinin yapılması mümkün değildir. Daha önce sadece tapu sözleşme işlemlerinde geçerli olan zorunlu deprem sigortası, artık abonelik işlemlerinde de uygulanabiliyor.

 Abonelik işlemleri tapu sözleşmelerine göre daha sık olduğu için deprem sigortası yaptıranların sayısı da artmıştır. Zorunlu deprem sigortası, toplumu deprem konusunda bilinçlendirmek ve depremin yıkıcı etkilerine karşı gerekli önlemleri almak için fırsatlar yaratır, güvenli yaşam alanları için vazgeçilmez bir sigortadır.

Abonelikler DASK üzerinden yapılabildiği için birçok kişi bu amaçla zorunlu deprem sigortası satın almıştır. Sigorta bedeli, DASK tarafından yıllık olarak konut büyüklüğü ve bina tipine göre belirlenmekte olup, azami sigorta tutarını aşamaz. DASK poliçesi 1 yıl geçerlidir. Sismik duyarlılığın sağlanması için olumsuz durumlar oluşmadan önlem alınmalı ve depreme dayanıklılığı sağlamak için DASK’a üye olmak yerine deprem sigortası satın alınmalıdır.

Başka İçerik:  Uygun Fiyata Deprem Sigortası Teklifi
Dask Kamu Hizmeti Sigorta Zorunluluğu

Dask Kamu Hizmeti Sigorta Zorunluluğu

Yaşadığımız ülke deprem insidansının yüksek olduğu bir bölge olduğu için deprem sigortası zorunludur. Deprem, her an meydana gelebilecek ve büyük kayıplara neden olabilecek yıkıcı bir doğal afettir. Deprem sigortası, evinizi deprem riskinden korumak için tasarlanmıştır ve bir zorunluluktur. Konut sigortası gibi isteğe bağlı olmamasının nedeni, depremlerin ve depremlerin önemli hasarlara yol açabilmesi ve zorlayıcı olabilmesidir.

 Kamu hizmetlerine katılım, DASK’ın sigortacılığın önemini anlamasını gerektirir ve riskler yüksek ve yüksektir. Zorunlu deprem sigortası sayesinde olası kayıplar en aza indirilebilir. Ayrıca zor durumlarda kendinizi güvensiz ve yalnız hissetmeyeceksiniz. Zorunlu deprem sigortasını yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Abonelik işlemleri için DASK gerekli olduğundan, tapuda konut satış işlemleri için DASK ön koşul olarak kabul ediliyor.

DASK Yaptırmayanlar İçin Dezavantajlar

DASK Yaptırmayanlar İçin Dezavantajlar

Deprem sigortası sadece mülkiyet hakları işlemleri için gerekli olmakla birlikte, hidroelektrik abonelik işlemlerinde yasal gerekliliklere göre öncelikle sigorta satın alınması gerekmektedir. Sigortası olmayanlar evlerine su ve elektriği bağlayamayacak. Evinizi depremlerden ve deprem sonrası hasarlardan korumak için DASK kullanmalısınız.

Aynı şekilde deprem sigortası olmayanlar da deprem anında konut kredisi verme ve deprem konutu yapma konusunda devletin yardımlarından yararlanamayacak. Afet Sigortaları Kanunu 18 Mayıs 2012 tarih ve 28296 sayılı resmî gazetede yayımlanmış olup, anılan kanunun 11. maddesinin üçüncü fıkrasında hidroelektrik abonelik işlemlerinde zorunlu deprem sigortasının varlığı ilgili kurumlar tarafından kontrol ediliyor.

Bu kontrol, gerekli olmakla birlikte, kurumun elektronik ortamda sağladığı bilgi ve imkanlarla gerçekleştirilebilir. DASK olarak da bilinen zorunlu deprem sigortası, ev sahiplerinin kendileri adına satın alabilecekleri bir sigortadır. Kiracı kendi adına DASK yaptıramaz. Sadece ev sahibi adına “sigortalı” olarak hareket edebilir.

Kiracılar İçin DASK

Ev sahibinin TCKN’si sigorta poliçesinde belirtilir ve “sigortalı” olarak listelenir. Bu durumda kendi adına yapılmış sayılmayacaktır, dolayısıyla deprem olma ihtimali varsa tapuda “hak sahibi” olarak belirtilen kişiye tazminat ödenecektir. Kiracı tarafından sigorta ettirilen sigorta primleri ev sahibinden tahsil edilebilir veya kiradan mahsup edilebilir.

Başka İçerik:  Deprem Sigortası Tarife Değişiklikleri Nelerdir?

Zorunlu deprem sigortası, sigortalı olup olmadığının kontrol edilmesi için ilgili kurumlarca kapsanan binaların hidroelektrik abonelik işlemlerini kapsar. Abonelik sürecinde sigorta poliçesinin varlığının elektronik ortamda veya asıl sigorta poliçesi ile birlikte teyit edilmesi ve dağıtım şirketinin kayıtlarına kaydedilmesi gerekmektedir. Abonelik işlemi kontrol edilmeden tamamlanamaz.

Abonelikler için DASK Sorgusu

Abonelikler için DASK Sorgusu

Zorunlu deprem sigortası için su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemlerine katılıp katılmayacağının kontrolü DASK poliçesi olmadan yapılamaz. Abonelik işlemleri için DASK sigorta poliçelerine ihtiyaç duyulmasının nedeni deprem sigortasının önemini anlamaktır. Abonelik sürecinde DASK abonelerini sorgulamak için farklı yöntemler kullanılabilir.

DASK şebeke hizmeti üzerinden yapılan başvuru elektronik sorgulama olarak teyit edilebilir ve test.dask.gov.tr üzerinden sorgulama yoluyla orijinal sigorta poliçesi ile işlem yapılabilir. Abonelik açılırken, DASK poliçesinde yazan adresin, abonelik için başvuran konutun adresi ile tutarlı olması gerekmekir.

Zorunlu Deprem Sigortasına Kimler Başvuru Yapabilir?

Zorunlu deprem sigortası için intifa hakkı sahipleri, malikleri veya kiracılar başvurabilir. Kiracı DASK poliçesi oluşturursa, T.C.’nin bir kimlik numarası vermesi gerekir. Kiracı, ev için zorunlu deprem sigortasını ev sahibinden tahsil edebilir veya kiradan düşebilir. Deprem sigortası yaptırmak istiyorsanız zorunlu deprem sigortası yaptırmayı da ihmal etmemelisiniz.

Yorum yapın